Сватба

Как да се постигне семейно благополучие

Pin
+1
Send
Share
Send

Хармонията и благополучието на семейството са много важни в съвременното общество. Постигането на пълен успех в семейния живот може да се разглежда като реализиране на успешен проект, който от своя страна дава радост от живота на съпрузите, щастливи и успешни деца, достойни служители и членове на обществото. Успехът на изграждането на семейно благополучие не е случайност, а модел, който се определя от множеството качества на съпрузите и моделите на тяхното поведение един с друг.

Общо 66 души взеха участие в проучването, т.е. 33 семейни двойки с опит в семейния живот от 7 до 10 години. Мъже и жени в периода на средна зрялост (от 35 до 40 години) с 1-2 деца.

В хода на нашето изследване бяха идентифицирани и потвърдени редица характеристики чрез математическа статистика:

Според степента на субективно удовлетворение от брака, цялата извадка е разделена на пет подгрупи: недоволни от брак (група 1) - 22% от извадката, най-вероятно неудовлетворени (група 2) - 6% проба, най-удовлетворени (група 3) - 12% проба, удовлетворени (група 4) - 30% от извадката е напълно удовлетворена от брака (група 5) - 30% от извадката. За да определим семейното благополучие / дистрес, условно разделихме всички предмети на две групи: проспериращи и дисфункционални. Първата група е безопасна - 28% от извадката, тази група включва недоволни от брака (група 1) - 22% от извадката, доста недоволни (група 2) - 6% от извадката. Втората група 2 е неуспешна - 72% от извадката, тази група включва доста доволни (група 3) - 12% от извадката, удовлетворени (група 4) - 30% от извадката, напълно удовлетворени от брака (група 5) - 30% от извадката.

В резултат на данните, получени в хода на изследването, могат да се откроят психологическите характеристики на мъжете и жените в благоденстващите семейства.

Мъжете в богатите семейства имат дълбок личен сценарий на Войната-Сатва, който е съвършен рицар, който не демонстрира сила и превъзходство, а защитава и олицетворява всички най-добри мъжки качества: благородство, честност, чистота на мислите, красота и естетика на действието.

Анализ на резултатите от методологията „Ролеви очаквания и претенции в брака” Волкова показа, че практически всички ценности, особено родителската, визуалната привлекателност и личната идентификация са характерни и максимално съгласувани за мъжете в богатите семейства. Социалната активност има най-висок резултат от несъответствие, за мъжете социалната активност е по-важна от тази за жените, което се обяснява с факта, че социалната активност и подкрепата на семейството се изискват от мъжете за обществото.

Мъжете в проспериращите семейства имат следния сексуален профил: нивото на сексуална осведоменост е средно, нивото на сексуално привличане е средно, а психологическото благополучие е високо, което показва хармонични отношения между съпрузите. Нивото на удовлетвореност е високо, мъжът е доволен, според отговорите, както качеството и количеството на сексуалните отношения в брака, високата чувственост, средната, общителността е средна с тенденция към високо, високо самочувствие, той е уверен в сексуалните си отношения. Техниката е средна, с тенденция към висока. Възможно е да има някои ограничения върху сексуалните възможности. Широчината на мненията е съответно средна. Ориентацията е само хетеросексуална. Удовлетворението от сексуалната страна на живота е високо.

В проспериращите семейства мъжете имат андрогинен тип полова идентичност.

Жените в богатите семейства имат сценарий на дълбока личност Елена Сатва. Този сценарий се характеризира с висока степен на максимална гъвкавост и филантропия, както и способността да се подкрепя човек. При успешните двойки за жените този сценарий е по-изразен.

Анализ на резултатите от методологията „Ролеви очаквания и претенции в брака” Волкова показа, че в заможните семейства показателите на семейните ценности са най-последователни - в родителски ценности, визуална привлекателност, лична идентификация с партньор, домакинство и интимни, сексуални ценности на брака. среда със склонност към високо ниво, сексуалното желание е средно, нивото на психологическо благополучие е високо, може да се държи по време на сексуален контакт тя се отпусна и естествено. Удовлетворението обикновено е високо, средната чувственост с тенденция към висока - жената получава удоволствие от секса, но способностите й все още не са напълно разкрити, общуваемостта е висока, жената може да говори спокойно и свободно с партньора си за нуждите, може да я накара ясно, нейната самочувствие Тенденцията към високо, която е доста удобна за жената и изисква уважение от партньор, техниката на секс е висока, което е важно в хармоничните партньорства, но е и следствие от тях, но компетентен сексуален партньор, ширината на изгледите е средна, отношението към секса е достатъчно хармонично, те не са най-удивителните и вълнуващи в живота. Ориентацията е само хетеросексуална. Удовлетворението от сексуалната страна на живота е високо.

Анализът на резултатите по метода на S. Bem показва, че мъжете и жените в богатите семейства имат андрогинен тип полова идентичност.

Мъжете в дисфункционални семейства имат дълбок сценарий на личността на воините. Основната му идея е постоянна борба, без която животът му не е интересен. - Няма враг - бийте се с ближния си. Класическият пример е Херкулес от митологията. Раджас се интересува от социална кариера и постоянен растеж чрез битка.

Също така, за мъжете в дисфункционални семейства има несъответствие в идеята за лична идентификация, емоционална и психотерапевтична стойност, интимни и сексуални сфери. А в дисфункционалните семейства интимната сексуална стойност се представя като незначителна.

Мъжете в дисфункционалните семейства имат следния сексуален профил: ниски показатели за психологическо благополучие, партньорите са по-малко общителни, т.е. Трудно е да се говори с партньор по сексуални теми. Сдържаността може да доведе до пренебрегване на сексуалните затруднения. Мъжете имат ниско самочувствие. Мъжете имат ниско ниво на технология, т.е. Има забрани, които засягат сексуалните възможности. По скала на сексуалната ориентация, съставена въз основа на развитието на сексолог Алфред Кинси, беше установено, че хетеросексуалността преобладава при мъжете, но при определени условия може да има лек хомосексуален интерес. Удовлетворението от сексуалната страна на връзката е средно. В семействата в неравностойно положение и при мъжете се проявява тенденция към порнография, гледане на снимки, снимки на секс сцени. Гендерната идентичност при мъжете с тенденция към мускулите.

Жените в дисфункционални семейства имат дълбок личен сценарий Елена Сатва. В дисфункционалните семейства вторият най-важен сценарий е сценарий: София-тамас. София-тамас е проява на инертна, тъмна, разрушителна енергия.Тези проявления са разнообразни, но имат обединяваща характеристика: всички знания, присъщи на сценария на София, се използват за лично облагодетелстване, а дейността му спрямо другите хора пречи на развитието на личността и лишава от сила. За жените в дисфункционални семейства идеите за лична идентификация, емоционалната и психотерапевтичната стойност, интимните и сексуалните сфери не са съгласни. А в дисфункционалните семейства интимната сексуална стойност се представя като незначителна. Жените в дисфункционални семейства имат следния сексуален профил: ниско сексуално съзнание, ниско сексуално привличане при жените, ниски показатели за психологическо благосъстояние на жените, ниско удовлетворение на жените, не е висок показател за чувственост при жените, т.е. способността да се наслаждавате на интимна комуникация не е напълно разкрита, партньорите са по-малко общителни, т.е. Трудно е да се говори с партньор по сексуални теми. Сдържаността може да доведе до пренебрегване на сексуалните затруднения. Удовлетворението от сексуалната страна на живота е ниско. При жените в дисфункционални семейства има затруднения с появата на сексуална възбуда, по-често те са в състояние на покой. Гендерната идентичност при жените в дисфункционални семейства с тенденция към женственост.

По този начин е възможно да се разграничат психологическите характеристики на семейното благополучие / дистрес.

Щастливо семейство - Това е съюз на партньори, чието субективно удовлетворение от брака е високо, последователността на семейните ценности: в родителската, външната привлекателност, личната идентификация с партньор, домакинството и интимните, сексуалните ценности на брака. Сексуалният профил се характеризира със следните параметри: удовлетвореност на партньорите, общителност, чувственост и внимание към партньора, високи технологии и осъзнаване на сексуалните отношения в щастлива двойка.Показателите на любовта на триадата на партньорите са почти еднакви. Това казва, че отношенията са стабилни и интересите на партньорите си взаимно. Техните стойности са почти еднакви. Инсталацията за сътрудничество, решението да бъдем съпротивителни, интимността е важна. Степента на участие на всеки партньор в любовните отношения, техният принос е еднаква. Партньорите са близо един до друг, страстта не е изчезнала в отношенията им, и и двамата имат отговорно отношение към брака, това е техният съзнателен избор. Всички показатели на трите скали са високи, което показва високото качество на всеки компонент на любовта в един успешен съюз. За внимателното отношение един към друг, страстни и отговорни. В двойка на двамата андрогинни партньори, които са абсолютно проспериращи, това показва лична зрялост на партньорите и добро взаимодействие.

Математическата статистика потвърди следните връзки: Установена е статистически значима корелация между мъжкото удовлетворение с архетипа на Ева-раджас (0.498). Тоест, колкото по-често идеята за прагматизма на плътската любов и похот с цел продажба на себе си и собственото си тяло да привлича внимание, материални ценности, статут и т.н., управлява поведението на жената, толкова по-доволен е мъжът от брака (виж Таблица 26) ,

Установена е статистически значима връзка (ниво на значимост 0.05) между личната идентификация при мъжете и удовлетворението при мъжете (0.365) и при жените (0.353). Така можем да заключим, че за благополучието на брака всеки член на семейството трябва да се чувства като човек и да уважава себе си и своя партньор. Колкото по-общи интереси, нужди, ценностни ориентации, начини за изразходване на време, толкова по-голямо е удовлетворението от брака за мъжете и жените.

Също така е установена статистически значима връзка между показателя за външна привлекателност при мъжете и удовлетворението от брака при мъжете (0,421).Може да се заключи, че човекът е привлекателна външна привлекателност, не само на съпруга, но и на самия човек. Тази стойност е важна за мъжете. Обща рейтингова скала. Ето защо, колкото по-висока е ориентацията на съпруга на съвременните модели на външен вид, толкова по-голямо е удовлетворението от брака на мъжа.

Анализирайки корелационния коефициент на удовлетвореност от брака при мъжете и жените с ролевото взаимодействие при жените, може да се отбележи, че е установена статистически значима връзка между външната привлекателност при жените и удовлетворението от брака при мъжете (0,353). Колкото по-привлекателна е жената, толкова по-голямо е желанието й да се облича модерно и красиво, толкова по-доволен е мъжът с брака.

Установена е статистически значима връзка между сексуалното удовлетворение при мъжете и удовлетворението от брака при жените (0,566). Ако човек е доволен от сексуалната страна на брака, жената е доволна от брака. Открита е и обратно пропорционална статистически значима връзка между мъжката агресия и мъжката удовлетвореност от брака (- 0.504). Ако мъжът в сексуалния живот се фокусира върху враждебността и агресивността в сексуалните отношения, търси да покори партньор, обиди я, потиска и се стреми да покори жена, тогава удовлетворението му от брака е по-ниско.

Установена е статистически значима връзка между удовлетвореността от сексуалната страна на брака при жените и удовлетворението от брака при мъжете (0,452) и при жените (0,775). Също така е установена статистически значима връзка между сексуалната възбуда при жените и удовлетворението от брака на жените (0,471). Може да се заключи, че колкото повече сексуална възбуда при жените, толкова по-висока е нейната удовлетвореност от брака.

Установена е статистически значима връзка между удовлетворението на мъжете и тяхното психологическо благополучие (0.379). Психологически благополучието на мъжа, колкото повече се задоволява с брака, толкова по-адекватно се реализира в брачните отношения. Установена е статистически значима връзка между сексуалното удовлетворение при мъжете и удовлетворението от брака (0,353). За мъжете, сексуалният компонент на живота заедно с жената и тяхното удовлетворение от физиологичната страна на любовта е важно. Открива се и връзката между сексуалното съзнание при мъжете (0.380), тяхната общност (0.388) и удовлетворението от брака при жените. Така виждаме, че за жените е важно мъжът да бъде сексуално осведомен и общителен.

Установена е статистически значима връзка между сексуалното привличане при жените и удовлетворението на жените със степен на значимост от 0,01 (0,453). Установена е статистически значима връзка между удовлетворението на жените от брака и психологическото благополучие на жените (0.361), сексуалното удовлетворение на жените (0.587), чувствеността на жените (0.490), самочувствието на жените (0.364), общителността на жените (0.546) и жени (0,402). Така омъжена жена е жена, която е чувствена, общителна, уверена в себе си, с високо ниво на сексуално привличане и сексуално удовлетворение. Тя е психологически безопасна и не изпитва вътрешни конфликти.

Установена е статистически значима връзка между удовлетвореността от брака при мъжете и жените и интимността. И за мъже, и за жени, за да се чувстват удовлетворени в брака, е необходимо да осигуряват и получават емоционална подкрепа един на друг с партньор, както и всички видове поведение, които създават топлина във взаимоотношенията: открита комуникация, способността да споделят скръб и радост с партньор щастие и радост, преживявани чрез общуване помежду си, способността да се грижиш за любим човек. Освен това интимността при мъжете е статистически значимо взаимосвързана с удовлетворението на мъжете и жените, съответно 0,476 и 0,633 коефициента на Pearson.Интимността при жените, според статистиката, с вероятност 0.05 (0.402) е значима за удовлетвореността на мъжете, но статистически значима за удовлетвореността на жените (0,632).

Също така може да се отбележи, че е установена статистически значима стабилна връзка между показателя Страст на жените и удовлетворението при мъжете и жените. (0.508) и (0.630). Страстта се характеризира със сексуалния компонент на взаимоотношенията и може да се характеризира с по-значими източници от секса. Това са нуждите на жените в самочувствието, установявайки близки отношения с други хора. Получена е и статистически значима (степен на значимост 0.05) корелация между показателя Passion in men и удовлетворението при мъжете и жените.

Установена е статистически значима връзка между показателя за вземане на решение / ангажимент за жените и удовлетвореността на жените от брака - (0.691). В дългосрочен план този индикатор показва, че човек съзнателно е готов да изпълни задължението да обича своя избран. Връзката между удовлетвореността при жените и показателя за вземане на решение / ангажимент за мъжете също имат показател за корелация (0.434), ниво на значимост от 0.05. Установена е и връзката между удовлетворението при мъжете с показателя за вземане на решение / ангажимент при жени със степен на значимост от 0.05.

Бедно семейство - Това е обединението на двама души с различна степен на удовлетвореност в брака или хора с ниско ниво на удовлетвореност. Семейните стойности не са последователни. Особено в идеи за лична идентификация, емоционална и психотерапевтична стойност, интимни и сексуални сфери. А в дисфункционалните семейства интимната сексуална стойност се представя като незначителна.

Мъже с ниска култура на общуване и сексуална осведоменост, както и с ниско ниво на самоувереност, в дисфункционални семейства, ниско сексуално съзнание, ниско сексуално желание сред жените, ниски показатели за психологическо благополучие при мъжете и жените, ниско удовлетворение на жените, не се наблюдава висока степен на чувственост при жените, т.е. способността да се наслаждавате на интимна комуникация не е напълно разкрита, партньорите са по-малко общителни, т.е. Трудно е да се говори с партньор по сексуални теми. Сдържаността може да доведе до пренебрегване на сексуалните затруднения. Мъжете имат ниско самочувствие. Мъжете имат ниско ниво на технология, т.е. Има забрани, които засягат сексуалните възможности. По скала на сексуалната ориентация, съставена въз основа на развитието на сексолог Алфред Кинси, беше установено, че хетеросексуалността преобладава при мъжете, но при определени условия може да има лек хомосексуален интерес.

На скалата на толерантността в неработещите семейства съпрузите имат съвременен поглед върху сексуалните отношения, свободни от тенденции, изразени в религията, старомодни преценки и отношение към секса като дейност, която дава удоволствие и удоволствие. В семействата в неравностойно положение и при мъжете се проявява тенденция към порнография, гледане на снимки, снимки на секс сцени. При жените в дисфункционални семейства има затруднения с появата на сексуална възбуда, по-често те са в състояние на покой.

Според методологията „Триада на любовта”, в неблагоприятна двойка триъгълниците не съвпадат значително, което означава, че интересите на партньорите са в различни равнини. Човек в дисфункционална двойка има висока оценка по скалата за решение / ангажимент и ниско в интимност и страст, което потвърждава, че партньорите живеят помежду си в ангажимент, но истинската интимност е ниска. Една жена в дисфункционална двойка има най-ниската скорост в скалата на страстта, което показва проблеми в интимната сфера. Също така, показателите на трите скали са значително по-ниски за жена в двойка в неравностойно положение, отколкото за мъж.Мускулести мъже и женски жени. Установена е обратно пропорционална статистически значима връзка между невротичния пол при жените и удовлетвореността от брака на жените (- 0.372). Ако една жена има вътрешни конфликти между движещите сили и вътрешните ограничения на отношенията, нейното удовлетворение от брака намалява.

Това изследване може да бъде полезно както за колегите, така и за семействата за самостоятелно изследване.

Много е важно да се разбере, че когато работиш със специалист и взаимно желание да станеш по-щастлив в семейството - всичко може да се промени!

Фактори на семейното благосъстояние

Първото условие за семейното благосъстояние е, естествено, любовта и обичта на съпрузите. А значението на подобни чувства в този въпрос е малко вероятно някой да отрече. В същото време трябва да се отбележи, че самият брак не може да продължи дълго време само с любов. В крайна сметка, взаимната страст и романтичното настроение, което характеризира първоначалния период на отношенията, не трае толкова дълго, колкото бихме искали.

Това се дължи на силата на навика, защото рано или късно човек се свиква с партньора си и вече не се стреми да спечели любовта му със същата сила. Грешка е да се предположи, че на този етап чувствата изчезват и започва суровият живот. В крайна сметка, за да се постигне семейно благополучие, е необходимо да се подходи към този ред от събития с разбиране и увереност, че той няма да се намесва в истинските чувства.

Ако съпрузите очакват, че взаимният ентусиазъм в началото на една връзка ще им бъде достатъчен за много години на щастлив живот заедно, те много скоро ще се усъмнят в своите убеждения. В края на краищата, брачен съюз не е само романтични разходки вечер и красиви декларации за любов: семейството също приема общ живот, и следователно, притеснения и проблеми. Не всеки е готов за такъв тест, поради което много двойки се развеждат, без да живеят заедно няколко години.

Експертите са идентифицирали основните фактори за благосъстоянието на семейството, които трябва да се вземат предвид от всички, които ще започнат да живеят заедно с любим човек:

 • Съсредоточете се върху съпруга
 • Съчувствие и доверие
 • Комуникация без конфликт
 • Взаимно разбирателство
 • Сексуално удовлетворение,
 • Материално благополучие.

Фокусът върху съпруга е най-важното условие за семейното благосъстояние, тъй като то е в основата на взаимното разбирателство. Тя приема внимателното отношение към интересите, предпочитанията, навиците на любимия човек. В идеалния случай, съпрузите трябва да предприемат своите действия само като вземат предвид желанията и нуждите на другите.

Съчувствието и доверието също са необходими фактори за благополучието на семейството, защото ако не изпитвате съчувствие към човека, с когото ще живеете, брачният съюз е обречен на провал. И когато няма доверие във връзката, любовта постепенно избледнява, защото мястото й е заето от вечни подозрения, ревност и недоволство.

Нормалната комуникация без постоянни спорове и конфликти трябва да присъства във всяко добро семейство. Хората трябва да споделят своите емоции, впечатления и преживявания с близките си, така че трябва да създадете у дома атмосфера, която съпрузите да си взаимодействат.

Взаимното разбирателство е едно от най-важните условия за благополучие на семейството. За да го постигнат, съпрузите ще се нуждаят от много време и тестване. Но основната точка тук може да се нарече снизхождение и толерантност един към друг, които са отлични качества за създаване на силно семейство.

Сексуалното удовлетворение също много често идва с години на съвместен живот, тъй като партньорите не разпознават непосредствено предпочитанията си: отнема време и желание. Когато хората са свързани с едно силно взаимно чувство, почти всички проблеми от сексуален характер са разрешими. Това се дължи на силното желание и на двамата да угоди на своя съпруг.

Важен фактор за благосъстоянието на семейството е и финансовата сигурност на семейството. Не е тайна за всеки, че финансовите затруднения, които са хронични, много бързо засягат отношенията на семейната двойка. Домашни проблеми, които не могат да бъдат решени, дългове и нервни напрежения, причинени от всичко това, не позволяват на хората да се наслаждават на чувствата си и да живеят в хармония. В крайна сметка, лъвският дял от семейните конфликти е свързан с темата за парите.

Символи на семейното благосъстояние

Напоследък доктрината на Фън Шуй е станала широко разпространена, с помощта на която много хора призовават за материална сигурност, хармония в отношенията и любовта в дома си. За да направите това, просто трябва да знаете какви са основните символи на семейното благополучие в това учение:

Аквариумът е един от основните символи на семейното благосъстояние в материално отношение. Смята се, че той привлича пари в къщата, така че е най-добре да сложиш златни рибки в него и, разбира се, не забравяй да ги нахраниш във времето и да изчистиш аквариума.

Костенурката също е символ на материалното благополучие и здраве, така че е препоръчително да се придобие жива водна костенурка, която ще живее в аквариум: тази комбинация трябва да осигури двоен ефект.

Драконът е символ на семейното благополучие, успех в бизнеса и кариерния растеж. В допълнение, експерти смятат, че тя дава на жителите на къщата специална енергия, развивайки такива качества като целенасоченост и издръжливост.

Финикс действа като допълнение към дракона, защото в китайската митология те се считат за съпрузи. Тя осигурява на семейството слава, успех и силни взаимоотношения. Освен това, ако се намира в южната част на къщата, такъв талисман ще предпази членовете на семейството от всички негативни влияния отвън.

В същото време трябва да се помни, че най-добрите символи на семейното благосъстояние на първо място са любовта и взаимното разбирателство в брачния съюз.

Каква е истинската сила на една жена?

Ето защо това е било замислено от природата, че в една жена от нейното раждане е положен огромен резерв от вътрешни сили, енергийни и физически. Първо, възможността, дадена й от природата да ражда нов живот, предполага съществуването на издръжливост и приспособимост към високите натоварвания на тялото. Нивото на прага на болката при жените е много по-високо, отколкото при мъжете. Сърцето и тялото на представителя на силния пол просто не можеха да понесат общата болка.

Силата на мъжете е съсредоточена в областта на мускулите и умствената дейност, докато жената е като съд, в който е скрито цялото богатство на нейния чувствен и емоционален свят. Качеството на съдържанието на този „съд” зависи не само от живота и съдбата на самата жена, но и от благополучието на нейните близки. Завръщайки се у дома след тежък ден, човек от първите минути на общуване с неговата половина се „захранва” от емоциите си. Ако такава "храна" носи негативна информация, тя дава разрушителен старт на вътрешния свят и взаимоотношенията на човека в двойка. Постоянното зареждане на човек с положителност, нежност и увереност в собствените си способности с течение на времето се превръща в жизненоважна необходимост за него. Именно тази черта на женски характер гарантира силата и трайността на връзката.

Почти всяка жена от младостта си има ясна представа за това какво трябва да бъде спътникът на нейния живот. В активното и упорито преследване на съответствието на техния спътник с идеала, който съществува в тези идеи, много дами правят сериозна грешка. В опит да "превъзпитат" своята половина, те, без дори да го забележат, потискат с енергията си мъжкия принцип на партньора и му причиняват естествено желание да се отърве от потисническите и унизителни отношения на мъжко самочувствие. И в това, достатъчно странно, се крие и "заслугата" на властта на жената.Друг спътник на дамите, които са упорити в своите стремежи, подсъзнателно се чувства по-слаб от нея и избира отделянето като единствена възможност да запази личния си статус. Така че истинската сила на една любяща жена се крие в мъдростта и способността да се изграждат взаимоотношения по такъв начин, че, променяйки се към по-добро под влиянието на неговата приятелка, той не чувства едновременно вътрешен дискомфорт или натиск от нея.

Друго качество, придавано на природата на жената, е невероятно усещане за интуиция. Невидимата връзка с Космоса и природата понякога й позволява да прави единствените правилни решения в трудни ситуации, без да прибягва до аналитични изчисления и дългосрочни заключения. И тази женска способност, съчетана с толерантност и мъдрост, също е тайно оръжие на друга жена. Мъжете не по-малко от своите „слаби” приятелки се нуждаят от присъствието на човек, който е в състояние да се справи с трудностите в живота и в подходящия момент да поеме отговорност за успешното разрешаване на кризисна ситуация.

Силата на една жена е в нейната слабост. Така ли е?

Много от нежния пол погрешно вярват, че проявлението на женската слабост трябва да бъде да демонстрира най-голямата уязвимост и безпомощност. Представителствата на мъжете за тази концепция са напълно различни. Слабостта на жените в тяхното разбиране е преди всичко качеството на физическата същност. Когато се изискват сила и издръжливост на човека, жената обикновено прибягва до помощта на партньор и това е напълно естествено. Това не само е досадно за човека, но, напротив, дава самоувереност и последователност като човек, отговорен за безопасността и благосъстоянието на семейството. Човек е преди всичко хляб и защитник. Това той приема за даденост, но в случай, че партньорът смята, че неговият спътник злоупотребява или спекулира с тази роля във връзката, раздорът е неизбежен. Задачата на една жена е да убеди човек в неговата важност и незаменима ситуация в ситуации, които наистина го подсказват.

Ако женската сила е свързана с неговата слабост, то само в един вариант: всяка проява на слабост трябва да бъде насочена към повишаване на вътрешното самочувствие на човека и да не бъде в конфликт с неговите житейски принципи. Сега по-силният пол предпочита да вижда до тях независими и успешни гаджета, които показват слабост само там, където наистина са необходими защита и надежден и физически силен партньор. Фалшивите схващания на много жени, че слабостта трябва да се прояви в демонстрация на прекомерна уязвимост, чувствителност или, още по-лошо, сълзи или упреци, изпълнени с истерия, предизвикват диаметрално противоположно на очаквания ефект. Раздразнението, чувството на неудовлетвореност, натрупването на умора от взаимоотношенията могат в крайна сметка да доведат партньора до справедливо решение за отделяне.

Силата на една жена е в слабостта на човека. Какво означава това?

Разбира се, подобна формулировка няма нищо общо с физическите показатели на мъжката сила. Слабостта на човека е необходимостта да се чувства подкрепа и разбиране от любим човек. Мъжете са същества от същата планета като жените. Те също са в състояние да изпитат и понякога да почувстват несигурност в себе си, единствената разлика е, че поради тяхната природа те не са в състояние да го изразят на външно емоционално ниво. Ако една жена едва долови своя партньор, мисли, чувства и преживявания и се стреми да стане негов надежден приятел, то всички нейни действия и действия ще бъдат насочени към това да даде на човека усещане за вътрешен комфорт и възвръщане на увереността в своите способности. Постоянното присъствие на топлина и искрена подкрепа, произтичащи от приятелка, става за човека неразделна част от живота му и се свързва с жената много по-силно и по-силно от изтънчените трикове и трикове на жените.

Умът на жената: сила или слабост?

Съществува често погрешно схващане, че мъжете избягват интелигентни жени. И отново, целият въпрос е в концепцията, заложена в това определение. Едва ли има човек, който да твърди, че предпочита глупавите пред умните жени. Наличието на интелигентност винаги предизвиква уважение, без значение кой показва неговите умствени способности, мъж или жена. Друго нещо е важно: да си умна и образована, приятелката на мъжа не потиска самочувствието си, злоупотребява с образованието си и съсредоточава вниманието си върху човека и хората около нея. Ум, съчетан с мъдрост, е може би най-голямата сила на една жена, давайки й стойност в очите на един обичан човек и я прави наистина незаменима!

Често срещани мъжки поведенчески недостатъци

Ако чуете оплакванията на много омъжени жени за техните вярващи, тогава се оказва, че те се оплакват почти от едно и също нещо. Това предполага, че мъжкият пол е съгласен с неговите действия. Защо? Мъжете и жените са два бойни лагера? И опонентите с действията си с мощ и главно се опитват да разрушат живота ни? Нищо подобно. Просто, често приемаме обичайната мъжка слабост за предизвикателство, бързаме в битка и скандално, когато нямаме нужда от нея. Резултатът - заплаха за семейното благосъстояние. Но това може лесно да бъде избегнато, ако знаете какво наистина се крие зад един или друг недостатък.

Тук, например, много представители на по-силния пол могат да седят часове пред телевизора и всяка минута да натискат дистанционното управление, превключвайки каналите. Или да лежи на дивана, взирайки се в тавана. Това ни дразни? Разбира се! Наистина не гледам поредицата, нито пък го вземам от най-скъпата боклук. Добре сега и точно сега. В крайна сметка мигаме, горещо, обвиняваме съпруга за мързел, безполезност и Бог знае какво друго. И напразно. Защото съпругът, гледайки телевизионния екран или в някакъв момент на тавана, се замисля за решаването на сериозни проблеми. И ние сме тук с боклука си ... Нека си помислят, може би, на ум ще дойде някаква блестяща идея.

Ние често се обиждаме от нашите близки, когато им разказваме за нещо болезнено, и те мълчат в отговор. Но какво да кажем за това, защото жена по това време иска да сподели с мъж какво я притеснява, но той изглежда безразличен към това! Всъщност не е така. Мъжкият мозък е проектиран по такъв начин, че първоначално той обработва получената информация, класифицира го и след това прави заключения. Докато мъжът напълно разбере какво му казва жената, той, държейки каменист израз на лицето си, не може да произнесе нито една дума. Затова мълчанието му може да се тълкува като слабост на друг човек.

Повечето мъже, които вършат някакъв бизнес, не забелязват нищо друго. Ние можем едновременно да се измиваме, готвим, чистим, наблюдаваме детето и абсолютно не разбираме защо съпругът не прави същото. Да, той не е способен на това, защото мисли по различен начин! Човек трябва да се съсредоточи върху една задача, след това ще бъде решен. Ако той започне да се пръска, опитвайки се да направи нещо друго, не очаквайте повече. Нито един случай няма да бъде завършен. Така че нека той да направи нещо с едно и да направи всичко възможно най-ефективно.

Основната част от мъжете спят спокойно, когато до бебето идва вик. Ние, разбира се, сме възмутени, обвиняваме ги в безразличие, се надигаме, вярвайки, че съпругът наистина не се нуждае от дете. И отново напразно. Защото дълбокият му сън се дължи и на мъжката слабост. Мозъкът на нашите вярващи не реагира на детския вик! Това е жена с майчински инстинкт, способна да скочи на леглото, струва си детето само да стене. Човек не е такъв. Той не харчи енергия за дреболии, но го спестява в случай, че сериозна опасност заплашва родното му дете. Тогава бащата ще защити детето, без да се пести.

Много мъже не могат да намерят собствените си чорапи и риза, но веднага забелязват красотата на улицата. И ние сме нервни, като се има предвид, че любимият съпруг отхвърля половината си. Всъщност за такива мисли няма причина. Чорапи, той не може да намери, защото на слабо развито периферно зрение и невъзможност да обърне много внимание на детайла. А красотата вижда подсъзнанието, в което активно работи развъдната програма. Природата, какво можете да направите! Вярващите може дори да не мислят за интимност с други жени, но красиво момиче изглежда с един поглед.

Като цяло, това са най-често срещаните модели на поведение на мъжете, които могат лесно да бъдат класифицирани като слабости и обяснени с природни особености. Да, понякога те създават дискомфорт, но това са такива дреболии в сравнение със семейното благополучие! При рационален подход всички груби ръбове, генерирани от тези слабости, могат лесно да се изгладят. В крайна сметка, най-важното нещо в нашия живот не е боклук, а не разпръснати чорапи.

А сега да видим кои слабости на мъжете могат да бъдат пренебрегнати като цяло, класифицирайки ги като мъжки характер.

Слабостта на жените пред мъжа

Слабата половина на човечеството - така наречената жена. Наистина ли са слаби, или могат да разоръжат най-силния човек, принуждавайки го да бъде беззащитен срещу слабостите на жените?

1. Научете се да слушате човек - и ще научите много за себе си, неговите желания и навици. За човека, както и за жената, разбирането е важно да се чува. Жената говореща често го дразни. Не забравяйте, че всеки обича да говори за себе си и да обсъжда какво му е интересно. Чуйте какво е интересно за вашия човек.

2. Когато питате човек за нещо, имайте предвид, че той може да направи само едно нещо в даден момент: или да чете вестника или да слуша. Често се обиждаме, защото човек не ни чува, когато гледаме телевизионно предаване и т.н. Това се дължи на факта, че конфигурацията на мозъка на човека образуването на повече такива съединения) не му позволява да извърши няколко случая наведнъж поради малкия брой на нервните връзки между лявото и дясното полукълбо.

Следователно, не отвличайте вниманието на човека (за да не изпадне от полза), ако е зает. Можете само да заявите учтиво, че имате нужда от него, когато е свободен, без да навлизате в подробности.

3. Не се обиждайте от малкото думи на хората. След сканиране на мозъци учените стигнали до единодушното заключение, че мозъкът е разделен на специфични области. Всеки сайт отговаря за конкретна дейност или функция. При липсата на конкретна област в мозъка, свързана с определен вид дейност, човек обикновено не е склонен към него естествено и не се радва на удоволствието от подходящи дейности. Факт е, че жената има две области на управление на речта - в лявото и дясното полукълбо, което й позволява да овладее думата перфектно, да говори бързо и лесно.

Мъжете нямат специален отдел на речта, лявата страна на мозъка контролира речта. Единственият път, когато човек е разговорлив, е да пие много алкохол. Не препоръчвам обаче да се злоупотребява с този метод.

Не смятайте, че душата на човека е недостатъчно внимание към вас, обвинявайки го, че не ви е слушал.

4. Приемете факта, че когато човек има проблеми, той се оттегля в себе си, за разлика от нас, жените, които трябва да говорят. Не се занимавайте с въпроси. Трябва да разберете, че мълчанието на човека не означава неговото недоволство с нещо, а само, че той мълчаливо говори със себе си, обмисляйки изход от тази ситуация. Само като намери отговора, той ще говори или съживи.

5. За да позволите на човек да ви слуша, предварително му кажете темата за разговора.За да убеди или убеди човек, говори с него просто и изрази само една мисъл, на която трябва да мисли. Мъжете не могат да следят многофункционалността на женската реч, затова се опитайте да използвате мъжката структура: ясно формулирайте същността и направете изводи, в противен случай мъжът ще разглежда разговора от позицията, че сами вие не знаете за какво говорите. Но в красноречието и преплитането на герои и мотиви се появяват обяснения с жени. В противен случай, ако една жена има няколко линии на разговор, мъжът губи нишката на разговор и интерес към него.

Не прекъсвайте човек по време на разговор. Той може да говори или да слуша.

6. Не обвинявайте човека за нечувствителност само защото външно той не обича да показва емоциите си. Човек слуша като статуя, докато жената средно може да използва шест изражения на лицето. Всъщност, човек изпитва силни емоции като жена. Маската на безстрашието, носена от мъж, му позволява да се чувства в контрола на ситуацията, но въобще не посочва липсата на емоция.

7. Мъжете възприемат думите буквално, вярват във всяка изречена дума и реагират съответно. Ето защо, решавайки да разкрасяваме или преувеличаваме само в името на „уста на уста“, помислете какво може да „излее“. Човек в спор настоява за точността на формулировката и жената се опитва да окаже натиск върху емоционално. Ако искате да надделее в спор с мъж, тогава трябва да спорите логично, изразявайки само една мисъл.

8. Не давайте съвет на човек, когато той не ви пита за това. За него е важно да се справи със самия проблем, за да не се чувства като губещ или глупав човек.

9. Най-важното, може би: жените, не "видя" мъже! Случило се така, че те са били и искат да бъдат първи, силни, винаги на върха и не толерират критиките. Критикувайки, вие поставяте под въпрос хората важността им за вас, което е в противоречие с тяхната биологична същност. Честната похвала и одобрението на хората ще ви доближат до желаната цел.

10. Разбира се, не мога да пренебрегна добре познатия съвет: пътят към сърцето на мъжа лежи през стомаха. Предлагам ви рецепта тарталети с пълнеж, след като се опита, че човек просто не може да ви устои.

Мъжката слабост и семейното благополучие

Обикновено жените, особено тези, които все още не са женени, имат лоша представа за това колко много хора се различават от нас. Искрено вярваме, че някои нюанси на тяхното поведение могат да бъдат коригирани. И ние се опитваме да изкореним в нашия любим това, което смятаме за недостатък, като влагаме много усилия в него. Често напълно безсмислено. Защото това, което според нас е недостатък, а не пропуск, а тривиална мъжка слабост.

Представителите на по-силния пол различно от жените възприемат този свят и го третират по различен начин. Така е предназначена по природа. Опитваме се да им наложим собствения си мироглед и начин на мислене. И когато се окаже, че това е невъзможно, ние сме ядосани, раздразнени, скандални. И напразно. Защото мъжките слабости могат да бъдат напълно увити в полза. За да направите това, просто знайте какви са те и как да ги лекувате. И така, какво, от гледна точка на жените, съществуват недостатъци в поведението на повечето мъже?

Ако чуете оплакванията на много омъжени жени за техните вярващи, тогава се оказва, че те се оплакват почти от едно и също нещо. Това предполага, че мъжкият пол е съгласен с неговите действия. Защо? Мъжете и жените са два бойни лагера? И опонентите с действията си с мощ и главно се опитват да разрушат живота ни? Нищо подобно. Просто, често приемаме обичайната мъжка слабост за предизвикателство, бързаме в битка и скандално, когато нямаме нужда от нея. Резултатът - заплаха за семейното благосъстояние. Но това може лесно да бъде избегнато, ако знаете какво наистина се крие зад един или друг недостатък.

Тук, например, много представители на по-силния пол могат да седят часове пред телевизора и всяка минута да натискат дистанционното управление, превключвайки каналите. Или да лежи на дивана, взирайки се в тавана. Това ни дразни? Разбира се! Наистина не гледам поредицата, нито пък го вземам от най-скъпата боклук. Добре сега и точно сега. В крайна сметка мигаме, горещо, обвиняваме съпруга за мързел, безполезност и Бог знае какво друго. И напразно. Защото съпругът, гледайки телевизионния екран или в някакъв момент на тавана, се замисля за решаването на сериозни проблеми. И ние сме тук с боклука си ... Нека си помислят, може би, на ум ще дойде някаква блестяща идея.

Ние често се обиждаме от нашите близки, когато им разказваме за нещо болезнено, и те мълчат в отговор. Но какво да кажем за това, защото жена по това време иска да сподели с мъж какво я притеснява, но той изглежда безразличен към това! Всъщност не е така. Мъжкият мозък е проектиран по такъв начин, че първоначално той обработва получената информация, класифицира го и след това прави заключения. Докато мъжът напълно разбере какво му казва жената, той, държейки каменист израз на лицето си, не може да произнесе нито една дума. Затова мълчанието му може да се тълкува като слабост на друг човек.

Повечето мъже, които вършат някакъв бизнес, не забелязват нищо друго. Ние можем едновременно да се измиваме, готвим, чистим, наблюдаваме детето и абсолютно не разбираме защо съпругът не прави същото. Да, той не е способен на това, защото мисли по различен начин! Човек трябва да се съсредоточи върху една задача, след това ще бъде решен. Ако той започне да се пръска, опитвайки се да направи нещо друго, не очаквайте повече. Нито един случай няма да бъде завършен. Така че нека той да направи нещо с едно и да направи всичко възможно най-ефективно.

Основната част от мъжете спят спокойно, когато до бебето идва вик. Ние, разбира се, сме възмутени, обвиняваме ги в безразличие, се надигаме, вярвайки, че съпругът наистина не се нуждае от дете. И отново напразно. Защото дълбокият му сън се дължи и на мъжката слабост. Мозъкът на нашите вярващи не реагира на детския вик! Това е жена с майчински инстинкт, способна да скочи на леглото, струва си детето само да стене. Човек не е такъв. Той не харчи енергия за дреболии, но го спестява в случай, че сериозна опасност заплашва родното му дете. Тогава бащата ще защити детето, без да се пести.

Много мъже не могат да намерят собствените си чорапи и риза, но веднага забелязват красотата на улицата. И ние сме нервни, като се има предвид, че любимият съпруг отхвърля половината си. Всъщност за такива мисли няма причина. Чорапи, той не може да намери, защото на слабо развито периферно зрение и невъзможност да обърне много внимание на детайла. А красотата вижда подсъзнанието, в което активно работи развъдната програма. Природата, какво можете да направите! Вярващите може дори да не мислят за интимност с други жени, но красиво момиче изглежда с един поглед.

Като цяло, това са най-често срещаните модели на поведение на мъжете, които могат лесно да бъдат класифицирани като слабости и обяснени с природни особености. Да, понякога те създават дискомфорт, но това са такива дреболии в сравнение със семейното благополучие! При рационален подход всички груби ръбове, генерирани от тези слабости, могат лесно да се изгладят. В крайна сметка, най-важното нещо в нашия живот не е боклук, а не разпръснати чорапи.

А сега да видим кои слабости на мъжете могат да бъдат пренебрегнати като цяло, класифицирайки ги като мъжки характер.

 1. Страст за оръжия. Оръжия за мъже, независимо дали са студени или огнестрелни, са обект на повишен интерес. Ако някой от тях вземе прашка в ръцете си, той веднага ще започне да стреля от него навсякъде.И ако получите нещо по-сериозно, не идвайте тук! С затаен дъх, това обрасло дете ще погледне опасна играчка, нежно го гали,
 2. Страст за гледане на екшън филми с бурни битки. Такива очила допринасят за прилива на адреналин, а нашите мъже се нуждаят от толкова много! Освен това те обичат да се представят като главни герои и да победят враговете си. Какво да правя, мъжете се нуждаят от война,
 3. Желанието да се спечели дори и в малките неща. Духът на конкуренцията - почти най-значимото качество на мъжете. Човек трябва да бъде лидер някъде, период. Добре е да задоволи желанието си за професионална дейност в борбата с конкурентите. Ако не, човекът ще се състезава с приятели, познати, съпруга. Той трябва да спечели някъде, в противен случай - стрес, нервни сривове, болести,
 4. Страст към работните инструменти. За нея човек не трябва да има златни ръце. Да обичаш един инструмент и да го обичаш да работиш е нещо различно. Много от по-силния пол обичат да купуват комплекти отвертки, гаечни ключове, красиви брадвички, чукове, рендета. И ги сложи на рафтовете. След това докоснете, избършете, преместете от място на място,
 5. Прикачване към стари дрехи. Неохотният етаж неохотно изхвърля проклетите ризи и панталони, които се носят до дупките. Но не от небрежност или скъперничество, а по-скоро от подсъзнателно суеверие. Веднъж, казват те, в тази риза или дънки веднъж късмет, това означава, че те носят късмет. Как могат тези неща да бъдат изхвърлени? Може би са прави в нещо. В края на краищата, самото спомен за миналия успех вече указва на успеха в бъдеще,
 6. Склонност към силни изрази. Дори един пламенен интелектуалец, с чук на пръстите си, може да даде такъв шум, че ушите му са извити. Какво да правите, да реагирате бурно към такива неща и да се кълнете в същото време - собствеността на мъжката природа. Жените плачат.

Мъжка слабост


Мъжка слабост не може да се отдаде на недостатъците на мъжете. Какво мислите, какви слабости могат да имат мъжете? Младите хора обичат риболова, оръжията, колите, спорта, компютрите, алкохола и много други, но жените заемат водещо място в този списък. Това се дължи не само на физиологичното натоварване, но и на психологията. Следователно, жените понякога нямат нищо против да използват това слабост в собствените си интереси.

Почти всяка жена винаги може да се възползва от привлекателността си, за да открие в мъжете, така да се каже, болезнени точки, за да ги притисне в подходящия момент да я получи. В психологията това се нарича манипулация. Въпреки това, по пътя подправяне, ще се нуждаете от доста мъдрост и хитрост, така че вашата “игра” да не се разкрива, но мъжка слабост не се превърна в агресия.

Разбира се, преди да започнете да използвате мъжествената слабост, трябва да я изучите добре. Човек може да харесва „добрите момичета“, а вторият от смелостта на избрания. Трябва да се адаптирате към модела на поведение, който ще отговаря на вашия човек. Но има редица универсални съвети за използване мъжки слабости за добро Техният списък е пред вас.

1. Всеки млад мъж някога е бил малък и чел приказки за принцеси, дракони и война. От детството той разбра, че скоро ще стане смел защитник, който спасява света и дама на сърцето, побеждавайки чудовища, той става герой.

Момичето просто трябва да даде на младежа възможността да се почувства като силен човек и победител. Затова не трябва винаги да правите всичко сами или да се позиционирате, така че да сте самодостатъчен човек, който не се нуждае от мъжко настойничество и подкрепа.

До такъв независим човек всеки човек ще се чувства безполезен. Чувствайте се свободни да помолите за помощ, съвет. Или, ако самият млад мъж предлага своето участие - не отказвайте, дори ако в действителност не се нуждаете от него.Осъзнавайки, че до теб човек става герой, той ще цени такива взаимоотношения и такава жена.

2. Хвала - има силно оръжие за манипулация. Мъжете се нуждаят от комплименти дори повече от момичетата. Дамите са все още по-свикнали с това, което им се казва за красота, ум и т.н. Младите хора обаче изпитват липса на такова внимание.

Разбира се, те не се фокусират върху това. Но в техните души те, като деца, се радват на всяка добра дума в техния адрес. Следователно, отбелязвайки достойнствата на човека или неговите външни характеристики, вие незабавно го позиционирате за себе си и получавате достъп до управлението на неговите мъжки слабости.

3. Можете да използвате външни данни за подправяне, Тук бих искал да отбележа няколко точки.

- Първо, става дума за грижа за себе си и тялото си. Някои момичета смятат, че мъжете харесват себе си с това, което харесват. Но, за съжаление, това не винаги е така.

Младите хора не могат сами да ходят във фитнеса, но дали тялото на жената ще се затегне със сигурност ще обърне внимание. Същото се отнася и за състоянието на кожата, косата и наличието на лек тен. С една дума, наблюдавайте себе си, тогава просто ще завладеете и използвате човек.

- Облеклото също е важен фактор. Много момичета носят дънки и отиват при тях през цялото време. Въпреки това, човек трябва да види жена до него, а не "muzhikovatuyu" лице. Не пренебрегвайте рокли, поли и токчета.

Това бяха важни, но общи точки. Сега се обръщаме към спецификата. Как иначе можете да използвате всичко, което ви е наградила природата? Например, ако човек обича да съзерцава и докосва различни части от тялото ви, можете да му дадете тази възможност, но след това да се възползвате от момента и да го попитате за нещо, което желаете за вас.

Или можете да направите грандиозен грим, а след това погледнете с очарователен поглед към човека. Понякога тя работи добре и надути устни, които правят по-силния пол в теб красиво оскърбено малко момиченце.

Но все пак, ако наистина обичате своя човек и тези чувства са взаимни, тогава няма място за манипулация във вашата връзка. Любим и така разберете какъв дар да ви дам, за да ви зарадва, за това не е нужно да оказвате натиск върху слабостта. Това обаче е вашият личен избор, но не забравяйте мъжествената слабост не могат да бъдат приписани на мъжките недостатъци.

Женско списаниеженски свят Надяваме се, че ще намерите полезни съвети тук, както и прочетете интересна информация, от която се нуждаете

Pin
+1
Send
Share
Send

Гледайте видеоклипа: A healthy economy should be designed to thrive, not grow. Kate Raworth (Април 2020).