Здраве

Деструктивен панкреатит: причини, симптоми, диагностика и лечение

Pin
+1
Send
Share
Send

През последните десетилетия остър деструктивен панкреатит (RTO) е един от най-належащите проблеми в коремната хирургия, особено сложните му форми.

Според заключението на водещи експерти от различни страни и на базата на статистиката на СЗО има тенденция към увеличаване на броя на младите и среднолетни пациенти с остър панкреатит. Това е причина не само за медицински, но и за социално-икономически проблеми, тъй като засяга предимно работещото население.

Увеличението на заболеваемостта се дължи, от една страна, на характеристиките на храната, увеличаване на злоупотребата с алкохол и неговите заместители, разпространението на холелитиаза и в резултат на това увеличаване на абсолютния брой пациенти, а от друга страна, подобрена клинична, лабораторна и инструментална диагностика на заболяването.

Сред етиологичните фактори на острия панкреатит, жлъчнокаменната болест и алкохолната интоксикация са най-значими.

Когато механичната обструкция на жлъчката влезе в дванадесетопръстника, тя може да попадне в панкреатичния канал, който активира панкреатичния сок. Този факт води до разрушаване на дукталната система на панкреаса и до развитие на некроза на неговия паренхим.

В резултат на алкохолна интоксикация, настъпва рязко нарушение на метаболизма на мазнините, развива се първична хиперлипидемия, която играе важна роля в патогенезата на острия панкреатит. Нарушава се транскапиларния метаболизъм и алкохолът има токсичен ефект върху стената на кръвоносните съдове.

Също така причината за развитието на остър панкреатит могат да бъдат наранявания на панкреаса, коремна хирургия, инфекции (особено при деца). Също така, панкреатит може да се развие като усложнение на различни заболявания, които са съпроводени с нарушения на микроциркулацията. Те включват шок от различна етиология, ендокринни промени, прекомерна употреба на лекарства, тумори на панкреаса.

Остър деструктивен панкреатит, въпреки многото съвременни методи за корекция, е придружен от доста висока смъртност (30-80%). Тежестта и разпространението на патологичния процес в CCF зависят от комбинацията от патогенетични фактори, степента на увреждане на ацинарните клетки, количеството секретирана цитокиназа, степента на активиране на протеазите и функционалното състояние на панкреаса.

В литературата има клинична концепция и теория на патогенезата на UDP, разработена от В.С. Савелиев и др., Подчертаха следните разпоредби:

 • Водещата патобиохимична роля в развитието на заболяването принадлежи на липолитичните и протеолитичните системи на панкреатичните ензими, каликреин-кинин, плазмин, тромбин, както и симпатико-адренални системи,
 • панкреатогенна токсемия е придружена от дълбоки нарушения на централната и периферна хемодинамика,
 • огнища на панкреатична некробиоза и възпалителна демаркационна реакция са преди всичко асептични.

За ензимната фаза, която трае първата седмица след началото на заболяването и е придружена от асептична некроза, се характеризира с развитието на панкреатичен шок и множествена органна недостатъчност поради тежка интоксикация и тежки хемодинамични нарушения.

С развитието на реактивна фаза с образуването на секвестри, резултатите могат да зависят от добавянето на инфекция. Характеризира се с поява на гнойни усложнения до сепсис.Известно е, че гнойни усложнения се срещат в 40-70% от случаите, а смъртността е 2-3 пъти по-висока, отколкото при стерилен панкреонекроза и е 70-85%.

Участието на ретроперитонеално влакно в процеса е важна причина за развитието на тежки форми на заболяването. Отбелязано е също, че с увеличаване на броя на засегнатите анатомични зони на ретроперитонеалната мастна тъкан се наблюдава повишаване на смъртността при пациенти, починали в резултат на панкреатичен шок и гнойни септични усложнения.

По-нататъшното развитие на проблема с гнойните усложнения на панкреатичната некроза е не само от научна важност, но и от практическа необходимост. В тази посока е препоръчително да се подобри техниката на хирургичните интервенции.

Понастоящем проверката на мащаба на некроза в жлезата и ретроперитонеалното пространство се извършва главно чрез ултразвук и компютърна томография.

В много отношения тактическите подходи за хирургично лечение на пациентите се основават на съществуваща лезия в панкреаса, коремната кухина и ретроперитонеалното пространство. В същото време няма индивидуална прогноза за възможните начини за по-нататъшно разпространение на патологичния процес.

В зависимост от локализацията на първоначалните увреждания на дукталната система на панкреаса, ние посочихме възможностите за поражение на тъканта на ретроперитонеалното пространство и по-нататъшното развитие на тази област на изследване изглежда уместно.

Диагностиката на острия панкреатит се основава на събирането на анамнестични данни, провеждане на лабораторни методи за изследване. От косвени методи се използват рентгенови изследвания на жлъчните пътища, стомаха, дванадесетопръстника, езофагогастроскопията и ултразвуковото изследване на коремните органи.

Диагнозата се потвърждава от специални методи на изследване, които включват ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, лапароскопия, компютърна томография.

Обемът на панкреатичната некроза (патологичен критерий) се оценява чрез определяне на клинични и лабораторни прояви на токсикоза, които включват хемодинамични показатели, диуреза, левкоцитоза, средномолекулни пептиди в плазмата, системна хипоксия и системна съдова пропускливост, имунологични показатели - съдържание на Т-лимфоцити, концентрация на интерлевкин, фагоцитокарин и други специфични маркери за некроза (метамемалбумин, алкална фосфатаза, фибронектин, прекальцитонин, фактори на растежа на хепатоцити), признаци на разрушаване, ултразвук (САЩ), компютърна томография (КТ), директни методи (лапароскопия или интраоперативно).

Динамиката на развитието на патологичния процес в панкреаса с деструктивен панкреатит се установява чрез ултразвук и компютърна томография. Тяхната употреба значително подобрява диагнозата на острия панкреатит и е "златен стандарт" при диагностицирането на панкреатита и неговите усложнения. Информативността на ултразвука според различни автори е 92-94.5%.

За определяне на разпространението на патологичния процес в панкреаса и парапанкреатичните фибри се използва ангиокомпютърна томография. Магнитно-резонансната визуализация осигурява по-ясна визуализация на областите на натрупване на течности в панкреатичния паренхим и парапанкреатичната тъкан.

Рентгеновото изследване на корема ви позволява да определите нивото на течността в проекцията на язвата на дванадесетопръстника, симптомът на "дежурния кръг", симптом на "изрязана" или "отрязана" колона, увеличаване на разстоянието между стомаха и напречното дебело черво, потъмняване на горната половина на коремната кухина, изместване на стомашния газ, напред.

Ендоскопската ретроградна холецистопанкреатография дава възможност да се получи подробна рентгенова снимка на дукталната система на жлезата с характерни патологични промени. Селективната ангиография на чревния ствол (целиаграфия) на панкреаса при остър панкреатит разкрива признаци на нарушен артериален кръвен поток в съдовете, захранващи панкреаса.

От общия кръвен тест може да се установи левкоцитоза, изместване на левкоцитната формула наляво. Левкоцитният индекс на интоксикация се увеличава в първите дни на заболяването, след което постепенно намалява до норма. Като правило, колкото по-твърда е формата на панкреатична некроза, толкова по-бавно намалява скоростта.

В кръвта и урината се определя високо амилаза. Хипербилирубинемия, повишените нива на трансаминазите в комбинация с азотемия показват добавка на бъбречно-чернодробна недостатъчност. Поради удебеляване на кръвта е възможно високо съдържание на еритроцити и хемоглобин. С прогресирането на деструктивни процеси в панкреаса настъпва ацидоза, намалява се съдържанието на хлориди и натрий.

През последните години изследователите обръщат внимание на генетична предразположеност към тежки форми на заболяването. В същото време, методите на молекулярно-генетични изследвания се използват за идентифициране на групи пациенти, при които се определя склонността към развитие на тежки форми на остър панкреатит със септични усложнения.

Много изследвания са посветени на идентифицирането на генния полиморфизъм при хроничен и остър панкреатит. При анализа на факторите, влияещи върху развитието на хроничния панкреатит, са идентифицирани мутации в гена на кистозната фиброза (CFTR - трансмембранния регулатор на кистозната фиброза), панкреатичния секреторен инхибитор трипсин. В литературата са описани други мутации в гените, които влияят на състоянието на панкреаса - SPINK1 (инхибитор на серинова протеаза казал тип 1), гените отговорни за синтеза на алкохолдехидрогеназа и алфа-1-антитрипсин. В развитието на тежки форми на панкреатит, авторите отбелязват ролята на полиморфизма в гените TNF-2 и TNF-алфа (фактор на туморна некроза) и IL-8. Описан е метод за определяне на тежестта на острия идиопатичен панкреатит, основан на откриването на хетерозиготни мутации в SPINK1, PRSS1 и CFTR гените.

В развитието на острия панкреатит се отбелязва участието на цитокини, по-специално IL-1, IL-6, IL-10, FAT (фактор на активиране на тромбоцитите). Доказано е, че те са от голямо значение в началните стадии на заболяването, а ниското им ниво показва слаба тежест на възпалителния отговор, който е прогностично неблагоприятен.

За оценка на тежестта на състоянието на пациента се използват прогностични системи, базирани на клинични и лабораторни данни. Качествен метод за прогнозиране се основава на индивидуалността на тежестта на острия панкреатит и се състои в идентифициране на специфични маркери на тежък панкреатит.

Съвременните системи за обективна оценка на тежестта на състоянието на пациента се класифицират както следва:

 • Системи, които оценяват тежестта на състоянието на пациента по броя и сложността на изследователските и лечебни методи, необходими за неговото прилагане (TISS).
 • Методи, основани на събирането на обективни клинични показатели и лабораторни данни (APACHE, SAPS).
 • Методи, базирани на статистическо моделиране (IPM)

TISS система (Терапевтична интервенционна система за оценка) оценява тежестта на състоянието на пациента по броя и сложността на методите за изследване и лечение. В същото време всички диагностични и терапевтични мерки са разделени на 4 групи.

Първата група включва пациенти, които се нуждаят от наблюдение и грижи. За втората група пациенти са предвидени превантивни мерки. Третата група включва пациенти, които се нуждаят от наблюдение и интензивно лечение от медицински сестри. Пациентите от четвъртата група показаха интензивни грижи от екип от лекари и медицински сестри.

В момента тази система се използва за определяне на необходимия брой медицински сестри в интензивните отделения и прогнозиране на икономическите разходи.

Оценяване на тежестта на заболяването ARACNE II (Остра физиология и хронична здравна оценка) включва създаването на квалифицирани групи пациенти.Тя се основава на възпроизвеждане на данните от измерванията на физиологични и лабораторни показатели, които се извършват в ранен етап от престоя на пациента в интензивното отделение.

Перитонеален индекс на Манхайм е проектиран специално за прогнозиране на резултата от перитонита. Тази скала, според различни автори, има висока чувствителност и точност при оценката на тежестта и прогнозата на заболяването. В този случай е възможен ретроспективен анализ на случаите, тъй като това изисква само стандартна информация.

Метод на изчисление тежест на острия панкреатитразработена от A.N. Щербюк (1991) е много лесен за използване и не отнема много време. Тази система е предназначена за определяне на периодите на гладно за остър панкреатит.

В по-ранни работи ние разгледахме проблемите на ретроспективната оценка на тежестта на синдрома на острия ток, с описание на метода за оценка на тежестта на острия панкреатит. Последното се основава на анатомичен анализ, като се вземат предвид клиничните прояви на болестта и статистическото моделиране с възрастта на субекта, пола, наличието на органна недостатъчност, патологичните промени в панкреаса, гнойно-некротичните процеси в ретроперитонеалната тъкан. Това отчита преобладаването на перитонита, неговата продължителност, естеството на ексудата и всеки показател се оценява в точки. Резултатите от оценката на тежестта на NDC са записани в протокола за аутопсия.

Доста често срещана система за интегрирана оценка на тежестта на състоянието на пациента и прогнозата за остър панкреатит е Скала на Ranson, Според него, в зависимост от броя на критериите, е възможно да се определи процентът на смъртност в определена група пациенти.

SAPS II система (Опростена оценка на острата физиология) съдържа критерии, които включват физиологични параметри, възраст, спешност на приема, предишни заболявания. Тази система осигурява оценка на вероятността от смърт, без да се взема предвид първичната диагноза.

Синдромът на системната възпалителна реакция може да се използва за прогнозиране на възможните усложнения и изход от заболяването, определяне на състоянието на пациента.

Индексът на "увреждане" на коремната кухина се използва за оценка на тежестта на състоянието на пациента и ефективността на лечението. Въз основа на получените интраоперативни и инструментални данни се изчислява индекс на увреждане на панкреаса, ретроперитонеалното пространство и коремната кухина.

В първоначалния период на остър панкреатит лечението има за цел да спре гнойно-некротичните процеси в самия панкреас, предотвратяване и облекчаване на синдрома на панкреатогенна токсемия, предотвратяване на по-нататъшното развитие на септични усложнения.

Консервативното лечение се извършва в интензивното отделение и интензивното лечение. Предписването на протеазни инхибитори се комбинира с използването на цитотоксични лекарства, тъй като те инхибират синтеза на протеини. Може би ефективно лечение на панкреатит със соматостатин и неговите аналози, намаляване на панкреатичната секреция, степента на усложнения и смъртността.

Анестезия се постига с помощта на спазмолитици, ненаркотични и наркотични аналгетици. За да се предотврати разпространението на инфекцията, препоръчително е да се спре чревната пареза чрез извършване на ретроперитонеална новокаинова блокада и използване на антибиотици. За да се намали честотата на гнойните усложнения, желателно е да се използва имуностимулираща терапия.

В момента широко се използва понятието „счупване” на панкреатична некроза, което включва използването на анти-ензимна терапия (октреотид), екскреция на ензимни токсини (принудителна диуреза, плазмофереза) и микровреждане на коремната кухина. Тази концепция се подобрява и претърпява промени.Често се използва регионално трансаортно приложение на левия карнитин и сулодексид.

Комбинацията от аферентни и еферентни техники се счита за оптимална, когато е възможно да се постигне нулева смъртност при лечението на тежък панкреатит.

На практика, енергията на нискочестотните ултразвукови вибрации се използва за отстраняване на огнищата на некроза в панкреаса и парапанкреатичното влакно след тяхното образуване, но преди развитието на септични усложнения.

Използването на галванопластика на панкреаса при лечението на панкреатит е добре установено. Признаци на нарушение на евакуацията на панкреатичните секрети при остър панкреатит се изтласкват за извършване на едновременно външно дрениране на панкреатичния канал с помощта на фиброгастродуоденоскопия.

Повечето хирурзи разглеждат ранните оперативни интервенции в области на стерилна некроза и неинфектиран инфилтрат като противопоказания. С неефективността на ендоскопските методи на операцията е показана лапаротомия, която завършва с дренирането на общия жлъчен канал.

Остър панкреатит, в зависимост от етиологичния фактор, се разделя (VS Saveliev et al., 1983) на дуоденобилярни, холецистогенни, контактни, ангиогенни, посттравматични, криптогенни и други.

В САЩ се използва класификация (Атланта, 1992) според клиничните прояви, което предполага наличието на следните варианти на остър панкреатит: остър панкреатит със средна тежест, остър панкреатит с тежко течение, остри течности, панкреатична некроза, стерилен и инфектиран остър псевдоцист, абсцес на панкреаса.

Остър панкреатит се класифицира според тежестта (лека, умерена, тежка, изключително тежка). Разпространението на острия панкреатит се определя от наличието на локални, субтотални и общи форми. В същото време се подчертава периодът на хемодинамични нарушения (1-3 дни), функционална недостатъчност на паренхимните органи (5-7 дни) и постнекротични усложнения (3-4 седмици).

Въпреки многобройните етиологични фактори, само в 60-80% от случаите се установява истинската причина за ППР. В други случаи говорим за "идиопатичен" панкреатит.

В фазите на морфологичните промени остър панкреатит се разделя на едематозен (серозен, серозен и хеморагичен), некротичен (хеморагичен, мастна, смесен) и гноен панкреатит (първичен гной, вторичен гной, обостряне на хроничен гноен панкреатит).

Съществуват известни различия в различните клинични и морфологични форми на панкреатична некроза. При едематозен панкреатит панкреасът се увеличава по размер. Тя става бледа, "стъкловидно". Хистологичното изследване показва интерстициален и вътреклетъчен оток, дистрофични промени в ацинарни клетки.

При хеморагична панкреасна некроза се наблюдава рязко увеличаване на размера на панкреаса. И в началото има хеморагично накисване на околните фибри. С напредването на заболяването органът става плътен, синкаво-червеникав, структурата остава само частично.

При микроскопското изследване се наблюдава увеличение на скалата на некроза на жлезистия паренхим с хеморагично накисване на некротична тъкан. На този фон се определят автолитични увреждания на стените на кръвоносните съдове и признаци на развитие на локални ДИК.

При мастната панкреасна некроза развитието на огнища на некроза с различни размери се проявява предимно в местата на натрупване на неутрална мазнина. Очакванията на мастната панкреасна некроза се появяват първо в самата жлеза, след което се разпространяват в перипанкреактивните области.

При мастната панкреасна некроза, за разлика от предишната, зоните на протеолитична дезинтеграция се характеризират с изразена левкотаксис.Отбелязва се интензивна миграция на полиморфноядрени левкоцити във фокусите на липолитично увреждане на ацинарна и мастна тъкан.

Поради участието в патологичния процес на парапанкреатична мастна тъкан се наблюдава увеличаване на границите на разрушаване на панкреаса. Некротичните тъкани се стопяват, за да образуват абсцеси, които са асептични в началото на процеса и след това придобиват бактериален характер.

Научно-практичен интерес представлява комплексното морфологично изследване на панкреатичната и ретроперитонеалната тъкан при използване на контрастиращи дуктални и съдови системи в експеримента и клиниката.

По този начин, проблемът с острия панкреатит не губи своята значимост, въпреки постигането на успех в диагностиката и лечението. На практика често има заразени форми на заболяването, характеризиращи се с висока интоксикация на тялото и дифузно, без ясни граници, разпространението на инфекцията в ретроперитонеалната тъкан.

Препоръчително е по-задълбочено проучване на пътищата на патологичния процес извън панкреаса, като се вземе под внимание фазата на тяхното появяване. Важно е да се изследва генетичната предразположеност на индивидите към появата на гнойно-некротични форми на заболяването в съотношение с типа на UDP.

Ясен и пълен клиничен и анатомичен анализ на ВРЛ ще позволи постигането на по-високо ниво на медицинска помощ за тази категория пациенти.

AK Imaeva, T.I. Мустафин, И.А. Sharifgaliev

Какво е това?

При деструктивен панкреатит разбират възпалението на панкреаса, тъканите му умират и вече не се възстановяват. Органът набъбва и буквално започва да се поглъща. Патологията се развива поради нарушени метаболитни процеси. Това води до неуспехи в работата на други системи на тялото, предимно на стомашно-чревния тракт.

Остър деструктивен панкреатит започва с обикновен панкреатит. Специфичните симптоми винаги сигнализират за това. Наличието на патология силно влияе върху функционирането на човешката нервна система, чак до кома. Без лечение болестта прогресира бързо и в един момент може да доведе до необратими последствия. Статистиката показва, че 25% от пациентите с панкреатична некроза (остър деструктивен панкреатит) умират.

Експертите идентифицират няколко етапа на панкреатита:

 • Ензимна: в рамките на три дни се развиват некротични промени в тъканите на жлезата. Панкреатичните ензими се освобождават от клетките и клетъчните мембрани се разрушават от фосфолипаза А.
 • Реактивна: продължава от втората до третата седмица от началото на заболяването. По-нататъшното протичане на заболяването зависи от реакцията на организма към смъртта на тъканите. Резултатът ще зависи от това дали настъпва резорбция на инфилтрата или се образуват кисти и абсцеси.
 • Запор. Според МКБ-10 деструктивният панкреатит има шифър К85. Този етап започва от третата седмица от момента на развитие на патологията и продължава няколко месеца. През този период могат да започнат фистули и кисти, вътрешно кървене, инфекция на кръвта. Това е най-опасният период на болестта, по време на който е възможна смъртта.

Форми на остър деструктивен панкреатит

Заболяването има три форми, които зависят от интензивността на симптомите и степента на развитие:

 1. Токсемия: токсични вещества, които имат бактериална среда, влизат в кръвния поток. Тази форма се характеризира с гадене, повръщане и диария.
 2. Абсцес. Среща се при натрупване на гной в тъканите и органите. Абсцес може да се образува както в самия панкреас, така и в съседните органи.
 3. Следващата форма на деструктивен панкреатит е гнойна промяна както в самия орган, така и в ретроперитонеалното пространство.

Има няколко фактора, които водят до развитието на такава смъртоносна болест като панкреатонекроза. Основните от тях са: злоупотреба с алкохол и заболяване на жлъчния мехур.

 • Прекомерната консумация на алкохолни напитки се счита за най-честата причина за развитието на патологията. Като правило, болестта се среща при хора, които злоупотребяват с алкохол от пет до петнадесет години. Въпреки това, има случаи на панкреатит с еднократен прием на алкохол, често в комбинация с мастни или пържени храни.
 • Жлъчнокаменна болест. Патологията се развива поради блокиране на камъка на сфинктера на Оди и следователно жлъчката започва да попада в панкреаса. Друга причина може да бъде блокиране на каналите на панкреаса, което води до активиране на ензимите в самата жлеза.

Други причини

Освен основните фактори, влияещи върху развитието на заболяването, има няколко причини:

 • Вирусни и инфекциозни заболявания.
 • Вродени патологии на панкреаса.
 • Наранявания на това тяло.
 • Наличието на паразити в тялото.
 • Прим голям брой лекарства.
 • Последиците от операцията.
 • Ухапвания от отровни насекоми.
 • Токсично отравяне.

Има три основни признака, които показват неразположение и развитието на панкреатит:

 • подуване на корема и газове,
 • силен болен синдром
 • гадене и повръщане.

Болката се усеща в лявата част на тялото и гърба, може да се дава от страната или близо до сърцето. Болката има херпес и болка в природата и може да отслабне, когато човек е в легнало положение, с присвити крака. Веднага след като пациентът стане, дискомфортът се връща. Интензивността на синдрома на болката е индивидуална: за някого болката изглежда поносима и някой страда от нея.

Честото повръщане води до дехидратация, с зачервяване на лицето, бледност и загуба на съзнание.

Също така, с деструктивен панкреатит, има: повишена телесна температура, повишена сърдечна честота и задух. Може да има сини петна по пъпа, по задните части и страни, пожълтяване на очите и паническо настроение.

диагностика

Диагностицирането на деструктивен панкреатит се усложнява от факта, че симптомите на заболяването са подобни на симптомите на други заболявания. В резултат на това е необходимо задълбочено проучване. Ако се подозира остра форма на патологията на пациента, те се отвеждат в болница и в допълнение към диагнозата осигуряват спешна помощ.

Експертите идентифицират етапа на панкреатит, степента на увреждане на тялото и установяване на основната причина. За да направите това, извършете такива изследвания:

 • дава кръв и урина,
 • използвайки ултразвук, се откриват размерите на панкреаса, неговата форма и наличието на течност в ретроперитонеалното пространство,
 • степента на подуване на червата се открива чрез рентгеново изследване,
 • да се установи наличието на кръв в кухините и кръвоизливите от страна на корема, извършва се лапароскопия,
 • като използват компютърна томография и ЯМР, те откриват области на некроза, наблюдават състоянието на други органи.

Най-често пациентът се приема в болницата на етап токсемия. След проучването специалистът прави индивидуално лечение на деструктивен панкреатит. Най-често болестта има непредсказуем ход, така че лекарят трябва да бъде подготвен за различни варианти на патологично развитие.

В болницата се извършват следните видове лечение:

 • облекчаване на болката,
 • елиминиране на спазми и възпаления на каналите на панкреаса,
 • предотвратяване на възпалителни процеси,
 • премахване на интоксикация,
 • терапия, насочена към подобряване на работата на сърцето.

При липса на желания ефект от лечението с лекарства, може да се посочи хирургична интервенция.

Хирургичната интервенция при деструктивен панкреатит помага за възстановяване на изтичането на панкреатичните ензими и премахване на некротичния участък на жлезата. Най-успешна е лечението на пункция.

Операцията се възлага и при откриване на камъни, абсцеси или кисти.

Пациентът е инсталиран дренаж и отстраняване на мъртвите зони. По-рядко изисква резекция. Методът на изпълнение на операцията може да бъде пункция или лапаротомия (с отваряне на коремната кухина) и лапароскопски, с помощта на пункция. Такива операции се извършват не по-рано от пет дни от началото на развитието на болестта.

При диагностициране на панкреатит на първия ден се предписва пълно отхвърляне на храната и пациентът трябва да консумира големи количества вода. Тя трябва да бъде негазирана и чиста, постепенно водата може да бъде заменена с бульон от шипка или плодови напитки.

След 3-5 дни, можете да включите супи и каши на водата в менюто и след това да разширите менюто. Диета включва следните правила:

 • отказ на забранени храни: мазни, пържени, яйчни жълтъци, осолени, пушени, газирани напитки, гъби, печени и сладки, кафе, шоколад.
 • храненето трябва да бъде частично - четири до шест пъти на ден, на всеки три часа,
 • Ястията трябва да се приготвят чрез задушаване, печене и варене.

Диетичното меню за деструктивен панкреатит позволява да се използва:

 • всички видове ястия от варени зеленчуци,
 • плодове и плодове
 • картофено пюре
 • ястия от зърнени храни
 • вегетариански супи,
 • нискомаслени млечни продукти,
 • постно риба
 • желе, сладък сок, чай.

усложнения

Късното лечение на заболяването може да доведе до такива сериозни последици:

 • заболяването може да се развие в хронична форма с ензимен дефицит,
 • намаляване на количеството кръв
 • шок
 • възпаление на перитонеума,
 • вътрешно кървене
 • гнойно образование,
 • анемия,
 • инфекция на кръвта,
 • появата на язви,
 • запушени венозни съдове с кръвен съсирек,
 • пролиферация на съединителната тъкан - фиброза.

Най-често има гнойни възпаления, те се появяват заедно със смъртта на тъканите или след 1-2 седмици.

Най-честите гнойни усложнения. Те могат да се развиват успоредно с тъканна некроза или след 1-2 седмици.

Остър деструктивен панкреатит е най-опасното заболяване на панкреаса, което води до сериозни последствия при липса на навременно лечение. В напреднали случаи, без терапия, патологията е фатална.

Анормален начин на живот води до развитие на панкреатична болест:

 • леки закуски,
 • нездравословна храна
 • тютюнопушене,
 • приемане на алкохолни напитки,
 • пренебрегване на инфекциозните заболявания в организма.

На изхода на патологията влияят и следните фактори:

 • степента на въздействие на ензимите върху тъканите
 • наличието на локални и системни усложнения,
 • възраст на пациента
 • наличие на съпътстващи заболявания
 • размера на некроза,
 • своевременност на операцията.

Най-тъжната прогноза се наблюдава при такива симптоми:

 • напреднала възраст, над 50 години,
 • повишени нива на левкоцити в кръвта,
 • захарен диабет
 • висока концентрация на карбамид
 • висока активност на чернодробните ензими
 • обезводняване.

В тежки случаи вероятността от смърт се повишава до 50%. Ранната терапия може да намали рисковете и да подобри прогнозата.

С навременното лечение на специалист, панкреатитът може да се лекува успешно. За да направите това, е необходимо да посетите гастроентеролог на всеки шест месеца, който ще бъде в състояние своевременно да открие наличието на всякакви аномалии в организма и да предпише необходимото лечение.

Причини за появата и развитието на заболяването

Панкреасът е важен и незаменим орган, участващ в храносмилателните процеси. Той произвежда три основни ензима:

 • Липазу - отговаря за усвояването на мазнини от храната,
 • Трипсин - отговаря за усвояването на протеини,
 • Амилаза - отговаря за обработката на въглехидрати.

В допълнение, тялото произвежда хормони, отговорни за нивата на кръвната захар при хората.

Възпалението на панкреасната тъкан, свиването или запушването на панкреатичните канали води до факта, че храносмилателните ензими не попадат, както се очаква, в червата и започват храносмилателната им активност в панкреаса. В резултат на това започва процесът на смилане на собствените си тъкани. В допълнение, този "храносмилателен" процес надхвърля самия панкреас и засяга околните тъкани и органи. Тези ензими също влизат в кръвния поток, което води до увреждане на сърцето, черния дроб, бъбреците, мозъка, белите дробове.

Форми и етапи на развитие

Под въздействието на увреждащи фактори настъпват умиране на клетки и тъкани или, с други думи, некроза. Поради естеството и локализацията на увреждането на жлезата, деструктивният панкреатит е:

 • Малък фокус,
 • Централно фокусно
 • macrofocal,
 • Общо-субтотално - всички участъци на панкреаса (глава, тяло, опашка) са засегнати.

Освен това, ако времето не се обърне за помощ, под действието на бактериални токсини и развитието на абсцес, както на самата жлеза, така и на околните тъкани и вътрешните органи, се появяват гнойни образувания.

Заболяването се характеризира с тежко течение и при неблагоприятни обстоятелства пациентът може да умре. Това може да се случи както в първите дни след началото на припадъка в резултат на неуспех на жизненоважни органи и системи на тялото ("ранна смърт"), или в третата или четвъртата седмица ("късна смърт") - в резултат на появата на гнойно-септични усложнения.

Заболяването има три етапа на развитие.

Първият е ензимен

На този етап започва некротичната промяна на панкреатичната тъкан. Този процес протича в рамките на три дни и се нарича ензимна фаза на заболяването. Панкреатичните ензими напускат ацинарните клетки и под действието на ензима фосфолипаза А, клетъчните мембрани се унищожават, последвано от проникване на ензимната липаза в клетките на жлезата.

Втори етап - реактивен

Тази фаза продължава от втората до третата седмица след началото на заболяването. По-нататъшното развитие на заболяването зависи от реакцията на тялото върху лезиите на некротичната лезия. На този етап резултатът зависи от това дали настъпва резорбция на перипанкреатичния инфилтрат, или възниква образуването на кисти и по-нататъшно нагряване.

Трети етап - секвестрация

Тази фаза започва с третата седмица след началото на атаката и продължава до няколко месеца. На този етап се образуват фистули и кисти без допълнителни усложнения (стерилна панкреатична некроза), или ситуацията допълнително се влошава, т.е. се развива инфектирана форма на панкреатична некроза.

Това е изключително опасна ситуация, когато се появят абсцеси, стомашно-чревно кървене, перитонит и сепсис. На този етап вероятността от смърт е много висока.

Причини за заболяването

Появата и развитието на тази смъртоносна болест се дължи на редица причини, главните от които са прекомерното увлечение със силни алкохолни напитки и патологията на жлъчния мехур.

 • Злоупотреба с алкохол. Това е най-честата причина за остър панкреатит. По правило се среща при хора с алкохолен опит от 5–15 години, но не се изключват случаи на пристъп след еднократен случай на пиене на алкохол, особено в комбинация с пържени храни.
 • Жлъчнокаменна болест. В този случай се развива панкреатит поради обструкцията на сфинктера на Оди от жлъчния камък, в резултат на което жлъчката навлиза в панкреаса през каналите на панкреаса.Или има запушване на каналите на панкреаса с жлъчни камъни, а панкреасните ензими, които не могат да влязат в червата, се активират в самата жлеза.

Освен това са известни редица други причини за деструктивен панкреатит.

 1. Неконтролирани лекарства,
 2. Инфекциозни и вирусни заболявания,
 3. Вродени дефекти на панкреаса,
 4. Наранявания на панкреаса,
 5. Неуспешно извършени операции и следоперативни усложнения,
 6. Наличието на паразити в тялото,
 7. Отравяне с химикали и ухапвания от отровни насекоми.

симптоматика

Симптомите на остър деструктивен панкреатит се появяват скоро след обилно пиршество с много алкохол и маслено пържено месо или през нощта.

Началото на пристъп на остър панкреатит се характеризира с:

 1. Появата на остра и непоносима болка в горната част на корема. Тя може да се намира в дясната страна на корема - ако главата на панкреаса е засегната, в лявата - ако опашката, и в центъра - ако лезията е засегнала тялото на панкреаса. В случай на общо-субтотално увреждане, болката е херпес. Болката не е премахната болкоуспокояващи.
 2. Появата на гадене и повръщане. Пристъпите на повръщане са продължителни и болезнени. Първоначално това е ядената по-рано храна, после - жлъчката. След атака на повръщане облекчението не идва.
 3. Наличието на признаци на метеоризъм и появата на диария, поради липсата на ензими, които не влизат в червата, за да осигурят процеси на храносмилане.

В резултат на интоксикация настъпва дехидратация. Пациентът изпитва сухота в устата. Освен това, с развитието на заболяването може да се наблюдава:

 • Червено лице
 • Повишаване на температурата
 • Повишена сърдечна честота
 • Задух
 • Появата на цианотични петна по корема и бедрата в резултат на увреждане на кръвоносните съдове,
 • Пожълтяване на склерата на очите и жълтеникав тен, поради нарушаване на изтичането на жлъчката,
 • Появата на чувство на страх
 • Загуба на съзнание

Фази на заболяването

Прогресията на деструктивен панкреатит преминава през 3 фази. Всяка от тях се характеризира с някои промени в структурата на панкреаса и симптоматични прояви от страна на храносмилателната система.

Първата фаза на развитието на патологичното състояние е ензимна. Продължителността му рядко надвишава 72 часа.

По време на този период на развитие на заболяването се наблюдава активиране на ензимите, произвеждани директно в панкреаса.

Така тъканите на тялото започват да се усвояват. Очакванията на некроза започват да се образуват в главата, опашката или тялото на жлезата. Вътре в образуващите се кухини в тялото се натрупват ексудат, кръв и ензими. Тази фаза на протичане на заболяването завършва с настъпването на „светлата пролука”. Въпреки факта, че пациентът може да почувства, че най-лошото е приключило, след 3-5 дни болестта се прехвърля в следващата фаза на развитие. По време на първата фаза от развитието на патологията, ензимите се натрупват във вътрешността на образуващите се кухини в панкреаса.

Тази фаза на развитие на патологичното състояние се нарича реактивна. Продължителността на този период на деструктивен панкреатит е около 2 седмици. Тази фаза е междинна и се характеризира с разпространението на перипанкреатичен инфилтрат. Очакванията на некрозата се увеличават бързо.

Тази фаза на патологията се нарича секвестрация. Това се случва 3 седмици след появата на първите признаци на патологично състояние. Приблизително 1/3 от пациентите през този период имат резорбция на инфилтрация и възстановяване на здравето.

Друга 1/3 от пациентите наблюдаваха отхвърляне на засегнатата област от здрава тъкан без допълнително нагряване.

Това е относително благоприятен курс на патология, защото.на мястото на некротични огнища се образуват кисти, но общото състояние се нормализира. При неблагоприятно протичане настъпва отхвърляне на некротични области, придружени от гнойно-септични усложнения. Налице е състояние на колапс. Този вариант на поток е най-опасен, тъй като може да доведе до фатален изход. На мястото на некроза се образуват огнище на кисти, но общото състояние на пациента се нормализира.

Най-често разрушителната форма на панкреатит се развива като резултат от системното използване на силни алкохолни напитки. Често появата на такива опасни промени в структурата на панкреаса се наблюдава при хора, страдащи от алкохолизъм повече от 5-15 години. В редки случаи патологията възниква в резултат на еднократна доза голяма доза алкохол.

Друга често срещана причина за панкреатит е холелитиаза. Некротичното увреждане на тъканите на тялото протича на фона на блокирането на сфинктера на Оди с изместен смятане. Това води до факта, че жлъчката се хвърля в панкреасните канали, което води до ранно активиране на панкреатичните ензими и началото на смилането на тъканта на жлезата.

Установени са редица външни и вътрешни фактори, които могат да допринесат за развитието на деструктивен панкреатит. Те включват:

 • вирусни и бактериални инфекции,
 • травми на корема,
 • вродени дефекти на органите на панкреаса,
 • следоперативни усложнения
 • паразитни инвазии,
 • неконтролирано лекарство,
 • инфаркт на червата
 • заболявания на храносмилателния тракт.

Принос за развитието на това патологично състояние може да бъде лошото хранене. Яденето на пържени и мазни храни с високо съдържание на горещи подправки и сол има отрицателно въздействие върху състоянието на панкреаса. Специална рискова група за развитието на патологията включва хора, които имат генетична предразположеност към панкреатит и други заболявания на стомашно-чревния тракт.

Често клинични прояви на деструктивен панкреатит възникват след поглъщане на мазни храни или алкохол. Още на първия етап от развитието на патологичния процес пациентът развива синдром на остра болка. Пациентът е склонен да затегне коленете към стомаха, защото в този случай интензивността на неприятните усещания може да намалее. Болезнените усещания могат да бъдат херпес. Характерните прояви на патологичното състояние включват:

 • гадене,
 • тежко повръщане без облекчение
 • диария,
 • метеоризъм,
 • подуване на корема,
 • пълна загуба на апетит.
Характерните прояви на патологичното състояние включват подуване на корема.

С напредването на заболяването пациентите изпитват тежка дехидратация. Пациентът има оплаквания от сухота в устата. Кожата придобива нездравословен вид. Пациентът бързо намалява теглото си. Могат да възникнат следните симптоми:

 • повишена телесна температура,
 • зачервяване на лицето,
 • повишена сърдечна честота
 • синкави петна по задните части и корема,
 • задух
 • пожълтяване на склерата на очите,
 • неразумно чувство на страх.

В същото време в кръвния поток се отделя голямо количество токсини. Ако панкреатитът е придружен от гнойни усложнения, са възможни възпалителни увреждания на перитонеалната кухина и признаци на сепсис. В късните стадии на патологичния процес пациентите често припадат.

лапароскопия

Сравнително рядко използван метод за диагностициране на панкреатит е лапароскопията. Това обаче е най-точният начин за определяне на патологията. Лапароскопията ви позволява да определите натрупването на течност и кръв в коремната кухина.

Това е инвазивен диагностичен метод, който позволява да се определи натрупването на течност и кръв в коремната кухина, степента на увреждане на тъканите на панкреаса и други признаци. По време на лапароскопията елиминирането на огнища на некроза може да се извърши незабавно.

Терапията с деструктивен панкреатит трябва да се извършва цялостно в болница. Лечението може да се извърши както консервативно, така и оперативно.

Първо, на пациента се дава гладно 3 до 5 дни.

Хората, страдащи от тази патология, често се предписват стомашна промивка и въвеждане на диуретични и хранителни разтвори за ускоряване на транспортирането на токсични вещества от организма.

За да намалите болката в стомаха, трябва да нанесете хладна подгряваща подложка. С консервативен подход към терапията на пациентите се избират медикаменти. Ако състоянието се стабилизира, пациентът се нуждае от поддържаща медикаментозна терапия и специална диета. Ако патологията има неблагоприятен курс, се извършва хирургична интервенция. Ако патологията има неблагоприятен курс, се извършва хирургична интервенция.

Прием на лекарства

За стабилизиране на състоянието се предписва интравенозно приложение на албумин и прясно замразена плазма. За подобряване на микроциркулацията се използват лекарства като Pentoxifylline и Dextran. Често се предписват диуретични лекарства и въвеждането на големи количества течност за отстраняване на токсични вещества. За инхибиране на производството на стомашен сок се предписват инхибитори на протонната помпа и лекарства за намаляване на секрецията на панкреатичните ензими. Лекарствата в тези групи включват:

 • Соматостатин.
 • Gordoks.
 • Contrycal.
 • Trasylol.
 • Gaviscon.
 • Reltser.
 • Rutatsid.
 • Gastracid.
 • Alyumag.
 • Маалокс.
 • Topalkan.
За инхибиране на производството на стомашен сок предписва наркотици Kontrykal.

Блокерите на хистаминовите рецептори Н-2 могат да бъдат инжектирани в режима на лечение. Лекарствата от тази група, които се използват за панкреатит, включват: Kvamatel, Azilok и др.

За да се премахне болката синдром, панкреатит се предписва спазмолитици.

Често се използват лекарства като No-shpa, Papaverin, Spasmol и др. В бъдеще, тъй като състоянието се стабилизира, се предписват ензимни препарати и антибиотици.

Хирургична интервенция

Открита операция се извършва, ако има признаци за добавяне на вторична инфекция, няма положителен ефект от лекарствената терапия, а в тъканите на органите има фалшиви кисти и абсцеси. Показанието за операция е разпространението на язви извън панкреаса. В повечето случаи се извършва интервенция за източване на пункции. Необходима е процедура за дренаж. Засегнатата област се промива с асептични разтвори.

След стабилизиране на състоянието, хората, страдащи от остър панкреатит, трябва да следват лека диета.

Препоръчаните продукти включват:

 • пиле,
 • телешко месо
 • говеждо месо,
 • риби с ниско съдържание на мазнини,
 • протеинови омлети,
 • масло,
 • нискомаслено извара,
 • кефир,
 • сирене
 • заквасена сметана
 • кисело мляко,
 • супи от зеленчуци,
 • лигавица,
 • зеленчукови ястия
 • чай,
 • отвара от дива роза.
Полезно е при деструктивен панкреатит да се използват бульонни ханша.

Храната трябва да бъде варена, задушена на пара или задушена. Необходимо е да се консумират храни на малки порции на всеки 2-3 часа. Диетичното хранене се изисква за пациента през целия му по-късен живот.

Панкреанонекроза 2 градуса

При степен 2 панкреатична некроза често се наблюдава такова тежко заболяване като перитонит. Може би развитието на масивно кървене. При някои пациенти е налице критично влошаване на общото състояние, дължащо се на проникването на голямо количество токсични вещества в кръвния поток. Вероятност за развитие на сепсис.

Може да се наблюдават дисфункции на бъбреците и сърдечно-съдовата система. С тежко увреждане на тъканите на жлезата, може да се развие диабет.При тежка патология може да възникне мултиорганна недостатъчност, която често води до смърт.

Прогноза за живота

Остър панкреатит има разрушителен ефект върху човешкия организъм. В острия период на патологията, смъртта е възможна поради шоково състояние на инфекциозно-токсичен характер. Дори ако пациентът може да бъде спасен, опитите деструктивни процеси могат да повлияят отрицателно върху способността на човека да води пълноценен начин на живот.

Сортове панкреатит и неговите форми

Според характерните признаци на протичането на заболяването и степента на въздействие върху панкреаса се отличава острия и хроничен панкреатит. Въпреки сходството на симптомите, тези сортове имат отличителни черти, които трябва да се вземат предвид при лечението.

Остър панкреатит се развива бързо и влияе негативно върху други органи и системи на човешкото тяло, като увеличава риска от развитие на най-тежките патологии под формата на некроза и перитонит. Когато се появят първите симптоми на заболяването, лечението на острия панкреатит трябва да се извършва своевременно и под наблюдението на медицинския персонал.

Разграничават се следните форми на остър панкреатит.

Едематозен (интерстициален) панкреатит

Едемната форма на панкреатит е началният стадий на заболяването, което се характеризира с наличието на оток на интерстициалната (междуклетъчна) панкреас, но на този етап не се наблюдава необратимо разрушаване. Изходът на фазата е различен - от самолечение до преход към труден етап - панкреанекроза.

Стерилна панкреатична некроза

Стерилната панкреасна некроза е тежка и смъртоносна форма на заболяването. В панкреасните тъкани започват необратими промени - настъпва смърт. В кръвта се появяват токсини, но досега в кръвта няма микроби.

Тази форма на панкреатична некроза допълнително се разделя на няколко, в зависимост от степента на разпространение на лезията:

 • ограничена панкреатична некроза,
 • обща,
 • малък фокус,
 • macrofocal,
 • междинна сума,
 • Общият брой.

от естеството на лезията:

Механизмът на началото и развитието на болестта

Остър панкреатит се развива внезапно и възпалителният процес се разпространява бързо. Прогресията на заболяването се дължи на нарушението на изтичането на сока на панкреаса, натрупването на налягане в панкреатичните канали и преждевременното освобождаване на храносмилателни ензими от ацинарни клетки. Това води до "самосмилане" на тялото и смърт на тъканите му.

Панкреатитът е по-често срещан при мъжете, но сега тенденциите са частично променени. Все по-голям брой жени са хоспитализирани с диагноза панкреатит. Симптомите и лечението на това общо заболяване са пряко свързани със степента на увреждане на органите и естеството на възпалителния процес.

Симптоми във фазата на панкреатична некроза

Тази фаза на заболяването се характеризира с тежко състояние на пациента. Човекът не става от леглото и лежи в полу-изкривено състояние. Повръщането е силно и изтощаващо. Облекчение след пристъпи на повръщане не настъпва. Телесната температура е повишена. Състоянието на кожата е бледо, наличието на сини петна и съдови звезди. Езикът е сух и покрит със слой бял цвят. Бледа кожа. Сърцебиене, задух. Понижено кръвно налягане. При тежка интоксикация се наблюдават тежки психични разстройства - халюцинации, възбудено състояние, психоза.

При изследване на корема се установи значително подуване и изразена болка по време на палпация.

Методи за лечение на остър панкреатит

Лечението на панкреатита зависи от тежестта на заболяването. Остър панкреатит е тежко и опасно заболяване, така че пациентът трябва да бъде поставен в клиника за спешна помощ.За определяне на точната диагноза се правят лабораторни изследвания, ултразвукова диагностика, компютърна томография, ЯМР и други мерки. На пациента се възлага почивка на легло, студ в епигастралната област и гладна диета.

Тези дни, основната задача е да се осигури "почивка" на панкреаса. При остър панкреатит, в зависимост от тежестта на състоянието на пациента, се използва консервативно или хирургично лечение.

Консервативна терапия

Методът на лечение има за цел:

 • Облекчаване на болкови крампи с аналгетици,
 • Елиминиране на интрадукталната хипертония,
 • Осигуряване на "състояние на покой" на панкреаса,
 • Стабилизиране на сърдечно-съдовата система,
 • Възстановяване на водно-алкален баланс,
 • Дейности за детоксикация,
 • Профилактика на гнойно-възпалителни усложнения или лечение на съществуващи инфекциозни процеси,
 • Спешна помощ при панкреатичен шок.

Такова лечение на остър панкреатит се извършва, ако тежестта на заболяването не представлява заплаха за живота на пациента.

В тежки случаи, когато консервативната терапия не носи желаните резултати, се предприема хирургична интервенция. В много тежки случаи пациентът се поставя в интензивното отделение. Използването на методи за хирургическа намеса е насочено към изясняване на диагнозата, детайлно проучване на патологията по време на директно изследване на панкреаса и провеждане на спешни мерки за спасяване на живота на пациента:

 • Перитонеална промивка - измиване на коремната кухина чрез специални дренажни тръби
 • Некротомия - отстраняване на разрушената панкреатична тъкан.

Лечението на панкреатита е продължително, изисква търпеливо търпение и точно изпълнение на препоръките и предписанията на лекуващия лекар. Самолечението е неприемливо.

Документален съпровод

Медицинската история на пациента е най-важният документ, необходим за успешното лечение, за предотвратяване на появата на рецидиви и усложнения. Тя описва подробно оплакванията на пациента, симптомите и естеството на заболяването. Анализът на тези записи позволява да се направят изводи за причините и тежестта на заболяването, както и да се определи естеството и дълбочината на лезиите на тялото, да се идентифицират свързани заболявания.

В хронологичен ред, описание на ранните атаки, лечения, предписани лекарства. Медицинската история на пациента записва причините за настоящата хоспитализация и предстоящото изследване е насрочено. По-долу са представени резултатите от анализите, описани са извършените дейности и резултата.

За успешното лечение на това опасно заболяване се определят причините и причините за заболяването. Най-важният момент е да се получи информация за наличието на пациент с хронични заболявания, за да се назначи правилно лечението. Историята на заболяването описва подробно динамиката на развитието на патологията от първите симптоми до хоспитализация, разкрива причините за заболяването, записва данни от лабораторни изследвания и други изследвания на пациента, разкрива появата на усложнения.

Историята на случаите на “остър панкреатит” се счита за официален документ и потвърждава правилността на действията на лекаря или погрешността на взетите решения, а също така служи като основа за изплащане на възнаграждението. Проверката на точността на изготвянето и точността на записаната информация се извършва от служителите на застрахователната компания.

Медицинската история на операцията се попълва стриктно според определени правила. Шаблонът на документа и примерите за неговото попълване са медицински работници и студенти, които изследват в интернет или други справочници.

Хранителни характеристики при остър панкреатит

Спазването на щадяща диета е начин за бързо възстановяване.През първите дни е разрешено да се пие само негазирана минерална вода Боржоми. Можете също да пиете чубрица бульон или слаб чай. След началото на подобрението е позволено да се разшири диетата и да се яде на малки порции в съответствие със строга диета.

Диетата трябва да съдържа много протеини, умерено количество мазнини и малко количество въглехидрати. Първоначално, солта се елиминира от диетата, за да се намали набъбването и да се намали производството на солна киселина.

Мощност, предписана частично. Абсолютно невъзможно е да се преяжда. Храната не трябва да е гореща или студена.

Диетата включва:

 • Слизеста каша,
 • Супи на земята
 • желе,
 • Картофено пюре,
 • Кюфтета или кюфтета от парници, приготвени от постно месо или птици, t
 • Бульон от шипка,
 • Билкови чайове
 • Пшенични бисквити
 • Печени ябълки.

Лечение на панкреатит включва пълно отхвърляне на продукти, които "натоварват" болните панкреаса и провокират повишаване на киселинността на стомашния сок. Завинаги трябва да забравим за газирани напитки, пушени храни и консерви.

Предотвратяване на появата на болестта и нейното възобновяване

Трудно е да се лекува хроничен панкреатит, затова си струва да се помни, че е по-лесно да се избегне това заболяване, като се следват прости правила:

 • Правилно хранене е да забравим за мазни и пържени храни, пушени храни, бързо хранене.
 • Следвайте режима на пиене.
 • Не се лекувайте и не приемайте неконтролирани лекарства без лекарско предписание.
 • Не преяждайте, яжте частични малки порции.
 • Не злоупотребявайте със силни алкохолни напитки.
 • Спрете да пушите.
 • Не пийте силен чай и кафе.
 • Дебелите, пържени, пикантни и солени храни не трябва да преобладават в диетата.
 • За да се предотврати панкреатит и други опасни заболявания, систематично се проверяват от медицински специалисти.
 • Поне веднъж на семестър, за да се направи ултразвук.
 • Води мобилен начин на живот.

Лечението на панкреатита е сложно и съчетава правилното хранене и заместителната терапия. Вътрешните органи и системи на човешкото тяло са тясно свързани, така че наблюдавайте състоянието на черния дроб, жлъчния мехур и стомаха. Фолк методи ще ви кажа как да се лекува панкреатит с помощта на народни средства, както и подкрепа на тялото по време на ремисия.

Панкреатитът е сериозно заболяване на панкреаса. Развитието на страха е бързо, което често, особено в случай на забавяне на лечението, е изпълнено със сериозни усложнения. Остър деструктивен панкреатит или “панкреатична некроза” е усложнение на острия панкреатит, в резултат на развитието на възпалителен процес в тъканите на панкреаса, което води до нарушаване на метаболитните процеси и смъртта на клетките на този орган.

Деструктивният панкреатит е сериозна и опасна болест, която често води до смърт.

Втори етап - реактивен

Тази фаза продължава от втората до третата седмица след началото на заболяването. По-нататъшното развитие на заболяването зависи от реакцията на тялото върху лезиите на некротичната лезия. На този етап резултатът зависи от това дали настъпва резорбция на перипанкреатичния инфилтрат, или възниква образуването на кисти и по-нататъшно нагряване.

Видове усложнения

Ранните усложнения на острия панкреатит се посочват чрез:

 • Шок от токсини и отпадъчни продукти от жлезата. Придружен от остра болка.
 • Ензимен перитонит, в резултат на който излишък от ензими, секретирани от жлезата, агресивно засяга перитонеума.
 • Панкреонекроза или възпаление на панкреаса, характеризиращо се с висока смъртност.

Как интоксикацията, причинена от острия панкреатит, засяга организма?

В резултат на интоксикация с панкреатит са възможни заболявания, свързани с бъбречна и чернодробна недостатъчност.На фона на прогресиращо заболяване на жлезата, язва се развива жълтеница. Остър панкреатит причинява увреждане на белите дробове. Токсичната пневмония се развива като следствие от негативните ефекти на токсините върху дихателната система. Токсините причиняват разрушаване на нервната система под формата на депресия и психоза.

След относителната стабилизация на общото състояние с панкреатит, се наблюдават късни усложнения. Появява се по-често през третата седмица след началото на острата форма на заболяването. В напреднали ситуации тези усложнения завършват със сепсис. Лекувайте пациенти с подобни диагнози в болница.

Заболявания, свързани с гнойни възпаления:

 1. Гнойният панкреатит води до увеличаване на жлезата.
 2. Парапанкреатит, възпаление на почти панкреатично фибри.
 3. Целулит - усложнение под формата на възпаление на околните тъкани.
 4. Абсцес на коремната кухина, придружен от гнойно възпаление.
 5. Образуване на фистули.
 6. Сепсис, характеризиращ се с изключително висока смъртност.

Описаните патологии при неефективно лечение, неспазване на препоръките на специалистите често водят до клетъчна смърт, възпалителни процеси, водещи до смърт.

pylephlebitis

Усложнението е възпаление на порталната вена, което събира кръв от несмлени органи. Заболяването е придружено от болезнени състояния в дясната част на корема. Симптомите на патологията включват жълтеница, прекомерно изпотяване, висока температура.

Заболяването се развива бързо, срокът за лечение е ограничен. Установяването на неправилна диагноза, закъснение в по-голямата си част води до смърт.

Какви са прогнозите за усложнения от остър панкреатит?

При усложнения при остър панкреатит са възможни разочароващи прогнози. Много от тях често са фатални. Неизбежните причини са гнойни възпаления, които се вливат в сепсис.

Основната причина, засягаща хода на заболяването, е алкохолът. Пациентите, които не се отказват от фаталното си влияние, стават инвалиди или умират.

Инфектирана панкреасна некроза и нейните последствия

Тази тежка форма на усложнение се среща при една трета от пациентите.

 1. Развитието на заболяването: характеризира се с възпалителни процеси, свързани с прекъсване на кръвоснабдяването на жлезата. В резултат на това настъпва тъканна смърт, развива се некроза. Мъртвите клетки заразяват тялото. Когато инфекцията попадне в кръвта, работата на други органи е нарушена. Подобно усложнение настъпва три седмици след появата на първите признаци на панкреатит в остра форма. При неефективно лечение пациентът умира.
 2. Подобно на други инфекции, споменатият тип усложнение се лекува с антибиотици. За да спрете инфекцията, първо трябва да премахнете мъртвата част. Отстраняването на мъртвата част се извършва по няколко начина. Най-простият вид отстраняване е катетър. За сложни форми на заболяването се предписва лапароскопска хирургия. Процесът на хирургична интервенция изглежда така - зоната на гърба е леко врязана, след което се вмъква тънка тръба. Тръбата отстранява остатъците от мъртва тъкан. Методът на лапароскопията не винаги се използва. За затлъстелите хора се прави рязане на корема. Инфектираният панкреатит се счита за сериозно усложнение. Дори и при първокласни медицински грижи, всеки пети от изброените пациенти умира поради отказ на съседните органи.
 3. Прояви и синдром на системната възпалителна реакция (SIRS). Това е често срещана диагноза, която се появява при остър панкреатит и води до нарушаване на организма.

Какво е псевдокиста

Това е често срещано усложнение, свързано с неефективното лечение на остър панкреатит.

Образувания придобиват формата на "торбички", образувани по стените на панкреаса.Вътре в растенията затворена течност. Подобни патологии се формират един месец след поставянето на диагнозата. Без оборудване е невъзможно да се определят псевдоцисти. Някои симптоми показват наличие на патология. Показва се под формата на:

 • диария и подуване на корема,
 • тъпа болка в корема,
 • нарушения на стомашно-чревния тракт.

Ако пациентът не усети дискомфорта, свързан с наличието на образувания, те не трябва да бъдат елиминирани. Ако размерът на кистата се увеличи до шест сантиметра, се появява кървене. Образуванията с големи размери се обработват чрез изпомпване на течност от кухината.

Как да се избегнат усложнения, свързани с остър панкреатит?

Съществена причина за риска е алкохолът, чието използване води до тъжни последствия. Намаляването на негативните фактори ще подпомогне спазването на препоръките на специалистите и промяната в начина на живот. Изключването на алкохол от диетата намалява риска от други, не по-малко опасни заболявания, например рак.

Камъни в жлъчката

За да се предотврати жлъчно-каменното заболяване се изисква правилно хранене. В диетата на пациент, страдащ от тази диагноза, трябва да има минимално количество мазнини.

Приоритетите в храненето се дават на зеленчуци, зърнени храни и плодове. Основните компоненти на диетата ще бъдат овесена каша, каша от кафяв ориз или овесена каша. Тази диета е насочена към намаляване на количеството холестерол в състава на жлъчката.

Дебелите хора често страдат от камъни в жлъчния мехур, повишен холестерол. За да не се случи това, трябва постоянно да поддържате нормално тегло, диета и упражнения. Популярни видове упражнения са аеробика, колоездене или колоездене. Ако имате съмнения относно избора на упражнения, помолете за помощ в медицината.

При всякакви усложнения е необходимо да се елиминират болката и интоксикацията. Описаните симптоми се лекуват с широкоспектърни антибиотици. Изпълнението на ясни препоръки на лекарите, въпреки че не гарантира пълно излекуване, но обещава добро здраве и пълноценен живот.

Pin
+1
Send
Share
Send

Гледайте видеоклипа: Глазам в декабре не просто! Как помочь и чего точно не нужно делать.? (Февруари 2020).